Honden aan de lijn

HOUTEN / BUNNIK Het is Lente: honden weer aan de lijn in Nieuw Wulven. Vanaf 15 maart tot 15 juli is een deel van bos verplicht aangelijnd.

Het is weer lente en iedereen trekt er weer lekker op uit. Iedereen ook wandelaars met honden zijn van harte welkom in het bos Nieuw Wulven. Met de start van het broedseizoen op 15 maart zijn er voor de honden wel een aantal beperkingen.

Beperkt loslopen

Een gedeelte van het bos Nieuw Wulven is net als andere jaren verplicht aangelijnd. Vanaf parkeerplaats aan de Binnenweg tot het speelbos en ten zuiden van de Zijlgraaf mogen de honden wel het hele jaar loslopen, er staan borden om dat duidelijk te maken.

Verstoring van reekalfjes en vogels.

De natuur is in de lente volop in ontwikkeling. Vogels zijn aan het broeden en reeën krijgen kalfjes. Loslopende honden kunnen voor verstoring zorgen. Broedende vogels verlaten hun nest waardoor de eieren verloren gaan, met name bij bodembroeders (vogels die op de grond broeden) . Reekalfjes kunnen hun moeder kwijtraken, want als een hond aan een kalf snuffelt, komt de moeder niet meer terug.

Controle

Er zal worden gecontroleerd door boswachters en BOA's, eerst wordt er door de boswachters geïnformeerd en gewaarschuwd en daarna is het mogelijk om een boete te krijgen deze bedraagt €90,-.