Het Arbeidscafé: netwerk voor werkzoekenden

HOUTEN Werkzoekenden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor het vijfde Arbeidscafé op woensdag 24 februari 2016 van 10.00 - 11.30 uur in het Wereldhuis, Lupine-oord 4-6. Het thema is: de spanning tussen en ervaring met vrijwilligerswerk en solliciteren.

Het Arbeidscafé is een ontmoetingsplek voor het uitwisselen van tips, vacatures, sociale en netwerkcontacten, ervaringen, bemoediging en onderling vertrouwen. Werkzoekenden vinden hier inspiratie. En belangstellenden kunnen wellicht vanuit hun eigen ideeën bijdragen dat werk en werkzoeken dichter bij elkaar worden gebracht. Het vinden van (nieuw) werk of het verliezen van een baan is waar velen van ons mee te maken hebben. Vaak is dit niet gemakkelijk. Vooral net afgestudeerden en 50-plussers ondervinden grote moeite in het vinden van betaald werk. Werkaanbieders vinden het soms lastig om de juiste man of vrouw te vinden.

Het Arbeidscafé is een initiatief vanuit de Protestantse Gemeente Houten en staat open voor ieder die bij deze problematiek betrokken is. Wilt u het Arbeidscafé op woensdag 24 februarri bezoeken? Dan graag een mail aan Karel-Peter Companje, hiz@planet.nl. Voor meer informatie kunt u ook bellen: 06-218 22 745.