Herplant bomen Rondweg start in najaar

Om een fatale bomenziekte in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen wordt nu gekozen voor een diversiteit aan verschillende soorten bomen. Gedacht wordt aan essen, eiken en mogelijk ook fruitbomen.

De herplant van de bomen is volgens de gemeente mogelijk in het kader van boscompensatie. Dat betekent dat bomen die elders moeten verdwijnen een opvolger krijgen, maar dan langs de Houtense Rondweg. Daarnaast dragen particuliere fondsen en bedrijven bij aan de herplant.