Herplant bomen Rondweg

In 't Groentje nr. 30 staat een artikel 'Herplant bomen Rondweg start in najaar'. Dat heb ik met belangstelling - en verbazing - gelezen. De voorgestelde bomen, essen, eiken en mogelijk ook fruitbomen, zou ik NOOIT gekozen hebben. Essen: sinds ongeveer vijf jaar is de essenziekte bekend. Hoé die ziekte zich nog gaat ontwikkelen is niet bekend. In het bos Nieuw Wulven staan verschillende kavels met dode essen. Of dit komt door de essenziekte of door een te hoge grondwaterstand 's winters is mij niet bekend. Maar ik zou in 2015 geen essen gaan aanplanten. Eiken: in 2015 schijnt de hinder van de eikenprocessierups met 30 procent toegenomen te zijn - in elk geval weet ik dat ik op méér plaatsen in Houten rondom eiken de roodwit geblokte waarschuwing tegenkom. En nu wil de gemeente eiken gaan aanplanten? Persoonlijk zou ik een gemeente die in 2015 nog eiken gaat aanplanten aansprakelijk stellen bij gezondheidsschade door brandharen in komende jaren. Vruchtbomen: toen de gemeente Houten in de vorige eeuw kastanjes langs de Rondweg wilde, wilde ze steriele kastanjes om 'het oversteken van kinderen die kastanjes wilden rapen' te voorkomen. Achteraf is helaas gebleken dat steriele kastanjes véél gevoeliger zijn voor de bloedingsziekte. De Rondweg overstekende kinderen zou als argument nu niet meer gelden? Waarom niet wat veiliger boomsoorten? Waarom geen linde, ginkgo, amberboom, plataan, honingboom, robinia of Noorse esdoorn? Allen ziektevrije, decoratieve boomsoorten die ook de aanwezige grondsoort goed verdragen.

J.C. Hazelzet, Houten.

Reactie gemeente Houten:

Bij het beplanten van een locatie selecteren wij zorgvuldig de boomsoorten. Die beoordelen wij onder andere op duurzaamheid, biodiversiteit en gevoeligheid voor ziektes. Een grote variëteit aan bomen verkleint de kans dat bomen ziek worden en uiteindelijk dood gaan. Bij de keuze van bomen houden we rekening met ziekten en plagen die nu in de natuur rondgaan én met mogelijke veranderingen in het klimaat. Gekozen is voor (varianten van) linden, eiken, esdoorns, beuken, amberbomen, elzen, vleugelnoten, kersen, honingbomen en hemelbomen. Bij het maken van deze keuze is onderzocht of de boom past in het gebied, door te kijken naar onder andere de grondsoort en de grondwaterstand. Bomen die je niet op de Rondwegwal zult zien omdat ze niet geschikt zijn om in grotere aantallen geplant te worden, zijn essen (kans op essentaksterfte), platanen (kans op massariaziekte) en kastanjes (kans op bloedingsziekte). De eik kan er goed staan, ook al is er kans op de eikenprocessierups. De rups tast de levensvatbaarheid van de boom namelijk niet aan. Omdat er maar weinig mensen op de Rondwegwal lopen, is de kans klein dat mensen daar overlast door de rups gaan ervaren. Over bomen en de keuzes die de gemeentelijk groendeskundigen op dat gebied maken, valt nog veel meer te vertellen. Zij zijn daar ook graag toe bereid. Heeft u vragen? Neem contact met ze op: (030) 63 92 611.