• Impressie plan ontwikkeling aan Putterhaag

    Bron: Gerben Kamphorst en Sander de Bruijn

Herontwikkeling Putterhaag

HOUTEN De gemeente Houten heeft het plan van Gerben Kamphorst en Sander de Bruijn, 'Inwonersinitiatief Mozaïek De Haag', voor woningbouw voor senioren aan de Putterhaag gekozen uit vier plannen. Projectontwikkelaar Bolton Ontwikkeling ondersteunt de initiatiefnemers.

John van Amerongen

"Zorg voor elkaar", is een belangrijk uitgangspunt volgens Gerben. Verder vinden de plannenmakers de participatie van omwonenden en toekomstige bewoners heel belangrijk.

WONINGEN VOOR SENIOREN Het plan bestaat uit circa 20 woningen met tuin voor senioren. Een deel daarvan gaat een woongroep vormen. Daarnaast komt er een buurtruimte, waarin de buurt en de woongroep activiteiten kunnen organiseren. Deze ruimte komt te liggen aan een nieuw aan te leggen speelplek. Boven de buurtruimte komt een appartement voor mensen die tijdelijk acuut huisvesting nodig hebben. Bijna alle parkeerplaatsen komen op eigen terrein. Mogelijk worden enkele parkeerplaatsen extra aangelegd langs de Wielewaalhaag of Putterhaag. Verder komen er een groen hofje en fruitbomen rondom. De prijzen van de woningen liggen tussen de € 225.000 en € 350.000. Het is mogelijk een slaap- en badkamer op de begane grond te bouwen. De woningen zijn daarmee levensloopbestendig.

MEER WONINGEN De gemeente koos voor dit plan, maar vroeg de plannenmakers wel of er misschien meer woningen gerealiseerd konden worden. Volgens Gerben heeft dit tot aanpassingen geleid waarbij er twee woningen meer in het plan kwamen, maar ook de mogelijkheid om binnen het plan nog meer kleine woningen te realiseren. In de uitwerking wordt bepaald hoeveel het er worden. Tot en met 19 juli konden mensen een officiële inspraakreactie geven.

PROJECTPLAN In het projectplan staan de voorwaarden waarbinnen het woningbouwplan tot stand komt. Bijvoorbeeld de minimale en maximale aantallen woningen, de maximale hoogte, afstanden tot de omgeving, aantal parkeerplaatsen en voor welke leeftijden er wordt gebouwd. Ook staat er in hoe belanghebbenden de komende maanden verder worden betrokken bij het plan. Na de beoordeling van de inspraakreacties gaat het plan in september naar de gemeenteraad.

KRACHTFABRIEK Na de zomervakantie 2014 is het terrein van basisschool De Rank beschikbaar gekomen voor nieuwe ontwikkelingen. Omdat de tijd tussen een nieuwe ontwikkeling en het leegkomen van het gebouw lang kan zijn, heeft de gemeente de school tijdelijk in bruikleen gegeven aan de Krachtfabriek.