• Houtens (op de foto) en College de Heemlanden gaan vanaf 1 januari verder met één bestuurder, Dick Looyé.

    John van Amerongen
  • Dick Looyé spreekt eindexamenleerlingen toe bij diploma-uitreiking.

    Ron Lustig

Heemlanden en Houtens verder met één bestuur

HOUTEN Houtens en College de Heemlanden gaan vanaf 1 januari verder met één bestuurder, Dick Looyé. Er was altijd al een hechte band, aangezien de vmbo-school Houtens in 2009 mede is opgericht vanuit College de Heemlanden. Tot en met dit jaar zat echter ook Aukje Bergsma van het Anna van Rijn in het bestuur. Zij neemt nu afscheid.

Agnes Corbeij

College De Heemlanden vierde vorig jaar haar 25-jarig jubileum. In 1991 ontstond deze school, uit een fusie van Mavo De Vlier en Atheneum De Munnik. De school groeide door de jaren heen uit van een school met 500 leerlingen, naar de ongeveer 1650 leerlingen vandaag de dag.

SAMENWERKING Er ontstond een wens om in Houten een vmbo-school op te richten. Om tot uitvoering te komen, ging College de Heemlanden in 2009 de samenwerking aan met het Nieuwegeinse Anna van Rijn College. Om concurrentie binnen Houten te voorkomen, werd afgesproken dat College de Heemlanden de mavo af zou stoten. Alle mensen die op de Heemlanden werkten, gingen mee over.

Het bestuur van College de Heemlanden en het bestuur van het Anna van Rijn college hebben beiden geld gestoken in Houtens. Ook hebben beiden een onderwijsafdeling afgestaan. Het Anna van Rijn college stond de beroepsgerichte licentie af aan Houtens. Tot op heden wordt het bestuur van Houtens ook gevormd door een bestuurder van het Anna van Rijn College - Aukje Bergsma - en College de Heemlanden - Dick Looyé.

EXTERNE PARTIJ Aan die fase komt nu een einde. Na acht jaar is opnieuw gekeken naar de manier waarop het bestuur is samengesteld. Op de website van het Anna van Rijn college staat vermeld: "Na een grondig onderzoek door een externe partij is besloten dat Houtens verder gaat met College de Heemlanden. Het belangrijkste argument voor deze keuze is dat op die manier al het voortgezet onderwijs in Houten in één bestuurlijke hand is."

Een eigen schoolbestuur is niet haalbaar. Daarvoor is de school met 650 leerlingen te klein, aldus bestuurder Dick Looyé. Omdat College de Heemlanden ook in Houten zit, is ervoor gekozen met die school bestuurlijk te fuseren. Ad van Andel is en blijft directeur van Houtens. Bij College de Heemlanden vervult Looyé ook die rol.

GEWORTELD Looyé: "We kunnen nog beter gaan samenwerken. Overleg met drie partijen is altijd tijdrovender dan met twee." Vooral leerlingen met een mavo/havo advies gaan hiervan profiteren, aldus Looye: "Een leerling van het Houtens die ambitie heeft om de havo te doen, kan daarin vanaf leerjaar 1 begeleid worden." Ook andere zaken, zoals scholing voor leerkrachten en ondersteunende diensten, kunnen beter gaan samenwerken.

Aukje Bergsma vindt het jammer dat ze afscheid moet nemen van Houtens. "Houtens is een ontzettend leuke school. Maar voor de toekomst van Houtens en het voortgezet onderwijs in Houten is dit de beste stap."