• Marjolein Thijse

HartslagNu wil netwerk voor reanimatie gemeente werkt mee

HOUTEN Esther Hildebrand van stichting HartslagNu Houten is blij dat de gemeente met haar plan wil meewerken om in Houten een dekkend netwerk van Burgerhulpverleners op te zetten die kunnen reanimeren. Haar wens, en die van haar medebestuurders en vrijwilligers van de stichting, is om vrijwilligers te vinden die Burgerhulpverlener willen worden. Die mensen zouden dan moeten kunnen reanimeren of dat willen leren zodat er een dekkend netwerk van Burgerhulpverleners voor de gemeente Houten ontstaat. Deze mensen kunnen dan via een oproep op hun mobiel gealarmeerd worden om zo snel mogelijk reanimatie starten wanneer dat ergens nodig is.

John van Amerongen

Ze was zelf begin dit jaar begonnen om zo'n netwerk op te zetten voor Castellum, het gebied van Houten waar ze zelf woont. Toen ze in verband daarmee contact zocht met de burgemeester kwam de bal bij de gemeente aan het rollen en gaf de gemeente aan het een goed initiatief te vinden maar te willen streven naar zo'n netwerk voor heel Houten. De burgemeester vertelde samen met Esther op een persgesprek van de gemeente over de start van de werving voor Burgerhulpverleners voor dat netwerk. Esther heeft een passie voor hulpverlening en heeft daarin ook een eigen bedrijf, Hildebrand Hulpverlening. Ze geeft zelf ook EHBO en reanimatiecursussen. Voor HartslagNu Houten, de stichting die het netwerk wil realiseren geeft ze samen met enkele andere instructeurs gratis les waardoor de cursus reanimatie goedkoop gegeven kan worden voor mensen die Burgerhulpverlener willen worden.

AED'SEen andere doelstelling van de stichting is om meer AED's in de openbare ruimte opgehangen te krijgen en dan ook op plekken waar ze 's avonds na winkelsluitingstijden bereikbaar zijn. "Er zijn er best veel in Houten, maar vaak binnen", zo zegt Esther. "Daar kun je dan in de avond vaak niet meer bij." Hiervoor zoekt de stichting sponsoring van en samenwerking met bedrijven en organisaties voor het dekken van kosten maar ook het vinden van goede locaties. De gemeente zal een AED buiten op gemeentehuis plaatsen.

WERKING BURGERHULPVERLENING Bij een telefoontje naar 112 waar een hartstilstand wordt gemeld of een verzoek tot reanimatie wordt gedaan, wordt vanuit de 112 centrale een sms verstuurd naar de burgerhulpverleners die het dichtst bij zijn om zo snel mogelijk te gaan reanimeren." De burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die zich vrijwillig hebben aangesloten bij het netwerk. Zij zijn volgens Europese richtlijnen gecertificeerd om te reanimeren. "De burgerhulpverlener is er eerder dan de professional."

AED OPHALEN "Burgerhulpverleners die wat verder van het spoedgeval verwijderd zijn krijgen een bericht om zo snel mogelijk de AED naar de betreffende locatie te brengen." Hierdoor stijgen de overlevingskansen van het slachtoffer. Als de AED na 2 minuten wordt aangesloten is er 80 procent overlevingskans. In die tijd is een ambulance in de meeste gevallen nog niet aanwezig. Die redt dat niet."BUURMAN GEREANIMEERD Esther is op het idee gekomen vanuit haar ervaring van vier jaar geleden waarbij ze een buurman reanimeerde. "De mensen waren dankbaar. Ze voelden zich veiliger. Ik dacht: 'Ik kan er zijn, maar ik kan er ook even niet zijn'. Eigenlijk zou iedereen dit moeten kunnen. Toen kwam ik in Castellum wonen, een nieuwe buurt. Ik ga er voor." Een jaar geleden legde ze de eerste contacten met de Hartstichting die haar nu ondersteunt met adviezen en tips. Nu is er dan dus in samenwerking met andere bestuursleden afkomstig van EHBO Houten, Rode Kruis Houten, Hartstichting Houten die allemaal hiervoor met Esther zijn gaan samenwerken de stichting HartslagNu Houten gekomen die zich inzet voor de realisatie van een netwerk voor Burgerhulpverlening.

BURGERHULPVERLENERS GEZOCHT Voor dit initiatief is de stichting nu op zoek naar mensen die burgerhulpverlener willen worden en volgens een gecertificeerd diploma kunnen reanimeren. De mensen van de stichting zoeken ook mensen die een AED kunnen bedienen. Verder kunnen mensen zich aanmelden die burgerhulpverlener willen worden, maar dit nog moeten leren. Mensen die zich aan willen sluiten bij het netwerk voor Burgerhulpverlening in de gemeente Houten kunnen dat doen via www.hartslagnu.nl ze kunnen daar aangeven zich aan te willen sluiten in Houten

SAMENWERKING MET RAVU De gemeente heeft het project Burgerhulpverlening bij reanimaties in Houten door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de stichting Regionale Ambulance Voorziening provincie Utrecht (RAVU). De RAVU wil best meewerken met Projecten voor burgerhulpverlening, maar wil alleen overeenkomsten aangaan en afspraken maken als de gemeente er ook bij betrokken is en het steunt. Dat is beleid van de RAVU. Burgemeester De Jong vertelde dat hij denkt dat dit met de wens voor continuïteit te maken zal hebben. Wanneer de gemeente betrokken is, is er altijd de gemeente waarop de vrijwilligers van een stichting kunnen terugvallen voor hulp en ondersteuning wanneer dat nodig mocht zijn.