• Wayne Wilson: "Wij willen met HA! de komende periode bestuursverantwoordelijkheid"

    Martin Monkel

HA!: Stem anders!

HOUTEN Wayne Wilson is een nieuw gezicht in de Houtense politiek. "Ik ben eigenlijk geen politicus, ik ben ondernemer en misschien heeft Houten wel meer ondernemers nodig" zegt Wayne Wilson, lijsttrekker bij Houten Anders! (HA!). "Ik zat met een aantal irritaties en daar wilde ik iets mee doen, kijken naar verbetering. Ik wilde iets betekenen voor Houten, en ik ging op zoek naar een lokale partij, met een plaatselijk belang en zo kwam ik terecht bij de lokale partij HA!, waar ik juni 2017 ben begonnen", zegt hij enthousiast.

"Het gaat goed in Houten, maar het kan beter! " zegt het verkiezingsprogramma van HA! Zo hangt volgens dat programma "bevordering van participatie nauw samen met weinig bureaucratische tegenwerking". "Wij willen het makkelijker en toegankelijker maken" vult Wayne Wilson aan. "Om de politiek aantrekkelijk te maken slaan wij een brug tussen de burgers en de gemeenteraad" waarbij Wilson de instelling van wijkraden als voorbeeld noemt.

WONEN "Op het gebied van woningbouw willen we meer innovatie en grotere aantallen" is één van de uitgangspunten in het programma van HA!. "Met de huidige plannen is er geen oplossing voor de wachtlijst die oploopt. Woningen zullen daardoor niet vrijkomen." illustreert Wayne Wilson. De doelstelling van HA! is dat "in beginsel de nieuwbouw bedoeld is voor de opvang van lokale bevolkingsgroei, in tweede instantie voor diegenen die sociaal en economisch gebonden zijn aan Houten en in laatste instantie voor vrije vestiging." In dat verband "moeten er afspraken gemaakt worden gemaakt met woningbouwcorporaties voor het opstellen van een urgentiesysteem, waarbij sociaal gebondenheid de voorkeur heeft." In het gesprek geeft Wilson verder aan dat "HA! is bereid mee te denken over woningbouw buiten de Rondweg, maar "we zijn tegen hoogbouw in Houten omdat dit het karakter te veel aantast. Hoeveel woningen gaan we realiseren, gaan we huizen aan een kant van Houten bouwen, gaan we de rondweg verleggen, dat zijn punten van nader onderzoek en dat is best een pittig onderwerp", aldus Wilson.

DUURZAAM Het programma van HA! geeft aan dat "actief nagedacht moet worden over het bijdragen aan de Europese energiedoelstellingen. Grote stappen zetten in de komende periode richting een energie neutrale gemeente. Stimulering van zonnecellen waar mogelijk en blijven kijken naar nieuwe technologische ontwikkelingen op dit gebied". Wayne Wilson geeft aan dat "het neerzetten van de windmolens een mislukt project is, ze draaien niet en dat is zonde." "We kunnen met zijn allen constateren dat er veel is fout gegaan met de huidige windmolens het veel meer tijd, geld en energie gekost dan dat het energie heeft opgeleverd" vervolgt hij. "Eens zijn wij het ook dat Houten duurzaam moet zijn en deze doelstelling vraagt om keuzes die wij SAMEN moeten maken. Het is geen keuze, maar een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid Die wij bereid zijn te nemen!"

LEEFBAAR "Er dient niet alleen aandacht voor de kwaliteit van het wonen te zijn, maar vooral voor de woonomgeving. De individuele wensen van de bewoners fungeren daarbij als leidraad" is één van de standpunten van HA!. "Bij de inrichting van nieuwe woongebieden moet gekeken worden hoe er door de gemeente zo efficiënt mogelijk onderhoud gepleegd kan worden. Groen in de wijken verlevendigt het karakter van de woonomgeving" voegt Wayne Wilson toe. "In dat verband zijn we ook voorstander van wijkbudgetten".

HA! "Houten Anders! wil de komende periode bestuursverantwoordelijkheid dragen om zo direct invloed op het te voeren beleid te kunnen uitoefenen." Houten Anders! heeft erg veel geleerd van de politiek van de afgelopen vier jaar. "Daarom ook onze conclusie, het kan anders, het moet samen! Onze kandidaten zijn betrokken en weten waarover zij het hebben' besluit Wayne Wilson.