• GSA De Heemlanden

    Marleen Biesheuvel

GSA op De Heemlanden komt uit de kast

HOUTEN Donderdag 11 oktober was het International Coming Out Day. Een dag waarop mensen worden aangespoord om op te staan voor wie ze zijn en van wie ze houden. Op deze dag liet de net opgerichte GSA van College de Heemlanden voor het eerst van zich horen.

Marleen Biesheuvel

Sinds dit schooljaar is er op initiatief van Nathalie Overdevest (A5D) een GSA gevormd. GSA is een afkorting voor gender and sexuality alliance: een verbond tussen leerlingen en docenten van allerlei seksuele oriëntaties, gender identiteiten en gender expressies. Nathalie: ,,Het mag niet uitmaken of je lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender (LHBT) of hetero bent. Iedereen moet vrij kunnen zijn bij ons op school en geaccepteerd worden zoals hij/zij is." Er zitten maar liefst vijfentwintig leerlingen van de onder- en bovenbouw in de GSA op de school.

Op Coming Out Day deelde de GSA kaartjes en gekleurde jellybeans uit aan leerlingen. Verder gingen de leerlingen in gesprek met wethouder Jana Smith van de gemeente Houten over tolerantie en vrijheid.

Praktisch gezien zet deze groep leerlingen zich in voor een school waar iedereen de vrijheid heeft om te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. De GSA heeft als doel om een meer inclusief leefklimaat te creëren, waarin alle leerlingen zich veilig voelen. Rector-bestuurder Dick Looyé en afdelingsleider Petra Ubels hebben het manifest getekend waarin de schoolleiding aangeeft de GSA te ondersteunen en zich ook in te zetten voor een veilige school voor iedereen. Dick Looyé: ,,Om uit te vinden wat jouw identiteit is, heb je naast een veilige omgeving ook tijd nodig. Wij kunnen hier als school een rol in vervullen."

Dit wordt gedaan door dagen als Paarse Vrijdag op 14 december 2018 te organiseren, maar ook door gedurende het schooljaar steeds aandacht te vragen voor het onderwerp om zo gesprekken tussen docenten en leerlingen op gang te brengen. ,,Op dit moment is het nog lastig om uit de kast te komen als LHTB'er bij ons op school. Het is echt nog onbekend, er wordt weinig over gepraat in de lessen en daardoor blijft het onderwerp een taboe. Daar willen wij verandering in brengen", aldus Nathalie.