• Oefening bij Lekdijk met Chinook bij Fort Honswijk

    John van Amerongen

Grote hoog water oefening 

SCHALKWIJK Zo'n 180 medewerkers van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Defensie oefenden op woensdag 27 september langs de Lekdijk. Bij Fort Honswijk in Schalkwijk (gemeente Houten) werd groot materieel ingezet. In het oefenscenario bij fort Honswijk werd geoefend dat een Chinook helikopter van de luchtmacht grote zandzakken kwam brengen om een zwakke plek in de dijk te versterken.

John van Amerongen

Eerst leek het er nog op dat de oefening met de Chinook niet door zou gaan vanwege de mist. Gelukkig hebben Defensie en de Waterschappen nog een plan B wanneer er bij echt hoog water niet gevlogen kan worden. Dan worden zandzakken met vrachtwagens aangevoerd naar de plek waar ze nodig zijn. Een woordvoerder van Defensie zei dat transport door de lucht wel de voorkeur heeft gezien de infrastructuur van het gebied met smalle wegen en omdat het sneller is. Gelukkig was het woensdag allemaal een oefening en was er niet echt sprake van een zwakke plek in de dijk.

Langs de grote rivieren in Nederland vond in de week van 25 tot en met 29 september 2017 de grootschalige crisisoefening 'Deining & Doorbraak' plaats. Om goed voorbereid te zijn op een situatie van extreem hoog water in de rivieren, oefenden langs de Rijntakken vijf waterschappen samen met veiligheidsregio's, Rijkswaterstaat  Oost Nederland, het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) en het ministerie van Defensie. Het is voor het eerst sinds het hoogwater van 1995 dat op deze grote schaal wordt geoefend met zo veel betrokken instanties.

SAMENWERKING Dijkgraaf Roelof Bleker legt namens de vijf waterschappen uit dat het belangrijk is om te oefenen op de samenwerking van de verschillende betrokken partijen. Het samenwerken aan de hand van een gedeeld crisismanagementsysteem was ook onderdeel van de oefening. Ook de samenwerking tussen mensen buiten en de mensen op kantoor kon geoefend worden. Verder is het belangrijk om bijvoorbeeld goed te weten op welke manieren Defensie de waterschappen bij kan staan, mocht dat gewenst zijn.

Van 08.00 tot 24.00 uur werd de gehele Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven geïnspecteerd door leden van het dijkleger van De Stichtse Rijnlanden. Ze waren te herkennen aan hun fluorescerende hesjes met 'Dijkbewaking' en liepen zowel op als naast de dijk door de weilanden. Totaal deden meer dan tweehonderd medewerkers van De Stichtse Rijnlanden mee aan de oefening.

1995 In 1995 bedreigden hoge waterstanden in de rivieren de dijken en polders. In het rivierenland moesten bijna een kwart miljoen mensen evacueren. "Dat blijft een indrukwekkend ijkpunt", zegt dijkgraaf Roelof Bleker. "Gelukkig is er sindsdien veel verbeterd. Dijken zijn versterkt, rivieren kregen de ruimte. Ook de crisisbeheersing veranderde, net als de organisatie ervan.  In verband met klimaatsverandering zijn de normen voor dijken aangescherpt en zullen in de komende jaren nog veel dijken versterkt worden.