Groengele drab

Normaliter zijn wij, de bewonersgroep van de Via Horta 1 t/m 25 blij met weelderig groen. Echter de gracht, grenzend aan ons balkon is nu dichtgegroeid/geslibd door al dit groen met daar bovenop een vieze groengele drab. Het Hoogheemraadschap die vroeger het onderhoud aan de watergangen verrichtte deed dit tweemaal per jaar. De gemeente Houten moet dit nu zelf doen. Dit is onze derde zomer en er is eenmaal onderhoud aan de weelderige groei verricht. Wat wij ook doen, vragen of emailen, er gebeurt eigenlijk niets. Het wordt gewoonweg niet onderkend. Ik heb het Hoogheemraadschap op de hoogte gebracht van de situatie. Bij een hoosbui kan de gracht mogelijk het water niet snel genoeg kwijt door de nu geringe openingen bij de duiker. Daarbij komt de stank na regen en de onveiligheid voor kinderen. Ik vertrouw erop dat de gemeente wakker wordt en zijn verantwoordelijkheid in deze neemt.

Namens de bewonersgroep Via Horta, J. Abrahamsen-Weber, Houten.

Reactie gemeente Houten:

Het water bij Via Horta bevat op bepaalde plekken inderdaad veel waterplanten en dat stinkt. Het is een fenomeen dat vaak voorkomt bij nieuw gegraven grachten. Daarin zitten verhoudingsgewijs veel voedingsstoffen. Deze zorgen voor extra planten en het duurt enige tijd voordat er in zo'n gracht een biologisch evenwicht is ontstaan. Dat ontstaat uiteindelijk vanzelf. De gemeente gaat bekijken wat zij kan doen om het natuurlijke proces in de gracht bij Via Horta te versnellen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het in de eerste jaren vaker maaien en afvoeren van het maaisel zodat voedingsstoffen worden afgevoerd. Misschien zijn ook andere maatregelingen mogelijk. Zodra onze specialist op dit gebied terug is van vakantie, gaan we ermee aan de slag. Verder is het goed om te weten dat de gemeente Houten elk jaar grachten en sloten schoon maakt waar dat nodig is. Nu de bouwfase bij Via Horta is afgerond, is ook deze gracht in het reguliere onderhoud opgenomen.