• Een leskist naast Solly en Letty, met het oog op de toekomst

    Irene van Valen

Groen, maar vooral duurzaam

HOUTEN Natuur Milieu Educatie Houten (NME) is een organisatie waar bevlogen mensen vanuit liefde voor de natuur kinderen dichter bij de natuur brengt. Zij werken daarbij nauw samen met verschillende groene partners. ,,Vrijwilligers zijn de belangrijkste schakel. Zonder hen is dit werk niet mogelijk", zegt de enige beroepskracht Christel Postma.

door Irene van Valen

EVEN VOORSTELLEN Christel werkt bij de gemeente en is de aanjager om verbindingen te leggen tussen de gemeente, NME en andere groene partners. Rob de Boer werkt als vrijwilliger en is actief op het natuurpad: ,,Ik ben net klaar met het vrijhouden van de wandelpaden. Waar de ronde balken die als traptreden dienen eerst verstopt waren onder onkruid is nu duidelijk waar men naar boven loopt. Hopelijk wordt het ingesleten smokkelpad niet meer gebruikt." Lia Overbeek is vrijwilliger van het eerste uur: Ik kwam in contact met NME toen ik met mijn kinderen vogelhuisjes ging timmeren. Ik was direct enthousiast."

ONTSTAAN NME ontstond in 2004 vanuit de gemeente. Frouk van der Pauw kreeg als taak buitenschoolse activiteiten te ontwerpen voor de woensdagmiddagen. Met een paar vrijwilligers en door mond tot mond reclame, werd NME zichtbaar. Het aantal vrijwilligers en bekendheid op scholen groeide. Inmiddels werken ongeveer zeventien vrijwilligers bij NME en Buitenwijs. NME is vooral bekend door de buitenlessen voor basisscholen, de maandelijkse activiteitenmiddag en het natuurpad.

NATUURPAD Het natuurpad op de Keerkamp bestaat sinds 2011 en is vanuit de gemeente ontworpen als extra voorziening voor buitenlessen. Het pad loopt achter Buitenwereld langs. Het is vrij toegankelijk voor iedereen. NME organiseert er regelmatig activiteiten, zoals een bijenactiviteit die start in de arena. Aan de hand van de paaltjes die geplaatst zijn en een folder kunnen kinderen opdrachten uitvoeren. Die folder is via www.houten.nl/NME te downloaden.

ACTIVITEITEN NME en Natuur Ontdek Plek (NOP) werken samen en organiseren één keer per maand een activiteit. NOP organiseert deze activiteit in en rondom de Meerkoet en Bos Nieuw Wulven. Het gaat beide organisaties er om dat kinderen naar buiten gaan en groene activiteiten doen. We willen ze leren bewegen en beleven in de natuur. Voorbeelden van activiteiten zijn een bootje bouwen of muziekinstrument maken van natuurlijk materiaal. ,,We zouden graag meer buitenactiviteiten organiseren en meer willen samenwerken met partners om grotere programma's te bieden", legt Christel uit.

SAMENWERKING NME werkt samen met andere groene partners zoals Groen doet goed, Groene maatjes, Staatsbosbeheer en Buitenwijs. BuitenWijs is een samenwerkingsverband van de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Lopik en werkt voor en met het primair onderwijs. Zij dragen zorg voor leskisten en buitenlessen op het gebied van natuur en duurzaamheid. Scholen kunnen deze lessen en leskisten boeken via de NMEgids. Speciaal voor scholen in Houten is er een Solly leskist te boeken. Solly is een zon-etende robot die zijn energie weer doorgeeft aan zijn vriendje Letty, de lichtgevende robot. Door Solly leren kinderen meer over zonne-energie.

TOEKOMST Naast het delen van kennis en het ervaren van natuur, wil NME inspelen op de veranderende samenleving. Daarom wil NME het aanbod uitbreiden richting duurzaamheid en gezondheid, wat ook voor andere doelgroepen van betekenis kan zijn. Plannen worden uitgewerkt, maar in welke vorm deze doorgaan is afhankelijk van de besluitvorming in het college en de gemeenteraad.