Groen licht voor tweede periode Omroep Houten

Gemeenteraad verhoogt subsidie naar geldende norm Mediawet

Het Commissariaat van de Media heeft de formele aanbeveling van de raad nodig om de omroep voor de periode van 2016-2020 opnieuw aan te wijzen als publieke zender. Daarmee was meteen ook de weg vrij om een nieuw besluit over de subsidie te nemen.

Het college stelde aan de raad voor om de subsidie te verhogen naar een bedrag van 27.500 euro, conform de norm die de Mediawet voorschrijft: een bedrag van 1,25 per woning. Dit is al versleuteld in de uitkering die de gemeente van het Rijk krijgt. Gemeenten zijn overigens niet verplicht zich hieraan te houden; eerdere jaren ontving de omroep minder subsidie (10.000 per jaar in 2011-2013, 22.000 per jaar in 2014 en 2015). Dit omdat de organisatie bescheiden van start ging; na vijf jaar ontwikkeling is de omroep volgens het college minimaal het normbedrag waard.

Alleen de VVD-fractie was hierop tegen. In de eerste plaats omdat andere belangrijke voorzieningen zoals de bibliotheek en het zwembad met alle bezuinigingen juist geld hebben moeten inleveren, aan de andere kant omdat het aantal woningen in Houten waarmee het bedrag is berekend niet strookt met de werkelijkheid. Er missen een slordige 3.000 (!) woningen; dat zou blijken uit een ander onderzoek aangaande de nieuwe Woonvisie die nog in de maak is. De VVD stelde daarom voor de subsidie op 22.000 te handhaven.

Wethouder Rensen legde uit dat ambtelijk een bepaalde rekenmethodiek wordt gebruikt, die kan afwijken van de werkelijkheid. Het vrij grote verschil kon hij niet verklaren. Rensen zei 1,25 per woning al aan de magere kant te vinden. Uiteindelijk stemde geen enkele partij met de VVD mee, en ging het voorstel weer van tafel; de raad stemde in met het voorgestelde bedrag van 27.500 euro per jaar.

"Draagvlak en structurele subsidie betekent dat er verder gebouwd kan worden aan Omroep Houten", aldus een persbericht van de Omroep. "Met ruim 70 vrijwilligers, de nieuwe hoofdredacteur Ronald Westerveen en de nieuwe voorzitter Paul van Ruitenbeek, kan er nu ingezet worden op het verder vormgeven en professionaliseren van de organisatie. Speerpunten voor de komende jaren zijn: herkenbaarheid en zichtbaarheid van Omroep Houten vergroten en het aanbod nog beter laten aansluiten aan de vraag van de inwoners van Houten." (SV)