Grimmig klotsend in het aardedonker

Sinds kort fiets ik met veel plezier over de nieuwe brug naar Nieuwegein. In het daglicht wel te verstaan. De terugtocht vindt meestal plaats in het donker en dan is de fietstocht beduidend minder aangenaam. De nieuwe brug is goed verlicht maar op de aansluitende 'oude' brug brandt geen enkel licht. De rest van de fietspaden is goed verlicht op een aantal gedeelten na, maar het is zichtbaar dat daar aan gewerkt wordt. Ik verwacht dan ook dat op korte termijn de hele fietsroute verlicht zal zijn. Zo te zien wordt er geen enkele aanstalten gemaakt om de Veerwagenweg langs het kanaal te verlichten. Onze kinderen fietsen regelmatig na school vanuit Nieuwegein naar de sportvelden in Houten langs het kanaal. En nu het donker begint te worden ervaren zij een gevoel van onveiligheid. Ik ben een keer met hen meegefietst en inderdaad heeft het iets lugubers. Terwijl overdag het water wat tegen de kanten klotst rustgevend klinkt, komt het klotsende geluid in het aardedonker wat grimmig over. Je kunt ook via een ander weg naar de sportvelden maar dat is vergeleken met de route langs het kanaal omfietsen, en veelal is het al haasten om na school op tijd op de sportvelden te zijn. Gemeente Houten heeft er zelf voor gekozen om de hockeyvelden te verplaatsen buiten de woonwijken. Het is de verantwoording van gemeente Houten om voor goede verlichting te zorgen zodat onze kinderen daar met een veilig gevoel kunnen fietsen. De elektriciteit moet geen probleem zijn met de diverse windmolens rondom de Veerwagenweg. Beste bestuurders van gemeente Houten. Van u mag algemeen behoorlijk bestuur verwacht worden. Zorg alstublieft in zeer korte tijd voor verlichting langs de Veerwagenweg langs het kanaal. Dit komt de veiligheid van onze kinderen ten goede. En hopelijk verwijst u niet naar de provincie, de klucht van de dichte tunnel richting bedrijventerrein zijn we nog niet vergeten.

J.P. Geurts, Houten.

Reactie gemeente Houten:

Om vanuit Nieuwegein het nieuwe bedrijventerrein 'werklandschap Meerpaal' en de sportterreinen beter per fiets bereikbaar te maken wordt een nieuw verlicht fietspad aangelegd langs de Rede. De aanleg hiervan is al voor een groot deel gerealiseerd. De snelheid waarmee de laatste zaken (brug naar de Heemsteedseweg en verlichting) worden gerealiseerd, is afhankelijk van het tempo waarin het bedrijventerrein wordt ontwikkeld. Via deze nieuwe autovrije route is het maar 75 meter méér fietsen dan via de route over de Heemsteedseweg. Met deze toevoeging aan het hoofdfietsroutenetwerk vult de gemeente haar verantwoordelijkheid voor een goede fietsontsluiting hoogwaardig in. Vanuit Houten is De Meerpaal al zeer goed te bereiken via het Veerwagenpad. De snelfietsroute vanaf de brug naar Houten is helemaal verlicht. Op het gedeelte langs het kanaal is speciale amberkleurige verlichting geplaatst. Dit is gebeurd vanwege de Flora- en faunawet, ter bescherming van aanwezige vleermuizen. Deze nachtdieren kunnen verblind raken door normale straatverlichting. De gemeente heeft geen plannen voor straatverlichting langs de Veerwagenweg. Dit is geen onderdeel van het hoofdfietsroutenetwerk en het aantal fietsers is er niet zo groot. Wij vinden het vervelend dat de briefschrijver het zo ervaart, maar er zijn alternatieve routes zoals bijvoorbeeld via de Duwboot, Vleugelboot, Sleepboot en Veerwagenpad. Je bent misschien 2 minuten langer onderweg, maar de route is wel volledig verlicht.