• Windmolens van Uwind bij Houten langs Amsterdam-Rijnkanaal

    Kuun Jenniskens

Gratis stroom van windmolen Goyerbrug

WIJK BIJ DUURSTEDE Omwonenden van Windpark Goyerbrug die op 500 meter afstand van de windturbine wonen krijgen gratis stroom. Woon je op 1500 meter, dan is 25 procent gratis. Voor de Wijkse politiek is dit echter geen gelopen race. Het Wijks college moet bezwaar gaan maken in Houten

Kuun Jenniskens

COOPERATIE Tijdens de Voorbespreking van de Avond van de Raad bij het onderwerp ‘Startnotitie participatieproces duurzame energie’ nam initiatiefnemer van het windpark Goyerbrug Ruben Berendts het woord. Eén van de manieren die hij noemde om draagvlak te creëren, is te zorgen dat omwonenden er profijt van hebben. Daarom krijgt één windturbine de vorm van een coöperatie. Omwonenden binnen een straal van 1500 meter krijgen één of meerdere aandelen in de turbine. Omwonenden krijgen voorrang op andere inwoners mochten zij meer aandelen willen betrekken. Het gaat hier om vier windturbines langs het Amsterdam-Rijnkanaal die per jaar 67 GWh gaan opwekken. ,,Dat is voldoende energie om 90 procent van het totale huishoudelijk verbruik van gemeente Wijk bij Duurstede én gemeente Houten te verduurzamen”, aldus Berendts.

MOTIES Later tijdens de raadsvergadering kwamen er twee moties op tafel, die kriskras door lijnen van coalitie en oppositie waren opgesteld. Een motie van VVD, WijkNU en PCG riep het Wijkse college op om in Houten ernstig bezwaar te gaan maken over de komst van deze vier windturbines. Deze motie werd aangenomen. Een tweede motie van GroenLinks, CDA en SP, haalde het niet. Deze motie vroeg om niet direct een standpunt in te nemen, maar om wel bij het Houtens college kenbaar te maken dat Houten rekening moet houden met de belangen van Wijkse inwoners die in een straal van 2500 meter om het geplande windpark wonen. Deze inwoners moeten worden betrokken bij de plannen.

Sybren van der Velden (VVD) en indiener van de eerste motie, zei nog eens duidelijk dat de Wijkse kiezer zich duidelijk tegen windmolens heeft uitgesproken. ,,Daarom zeg ik tegen dit college dat ze vanuit het coalitieakkoord met andere gemeenten moeten acteren. Wij hebben afgesproken de komende vier jaar geen windmolens te plaatsen, dan moet het college dit standpunt ook bij buurgemeenten uitdragen.”

Wethouder Hans Marchal (PCG) zei al langer van plan te zijn om met Houten te spreken en de afspraak is ook al gepland. ,,Het gaat om 116 adressen die in de invloedsfeer van de turbines liggen - waarvan 55 aan onze kant, en dat is substantieel.” Marchal noemde meer mogelijkheden: ,,We kunnen naast het gesprek met Houten ook onze mening geven door een zienswijzen in te dienen. We zouden zelfs naar de Raad van State kunnen gaan. Daarnaast heeft Provinciale Staten nog een stem in het kapittel bij het Inspassingsplan - dus de politiek heeft nog een keuze.”

De raad neemt nu geen besluit over de ‘Startnotitie participatieproces duurzame energie'. Dit komt na de raadsconferentie over lokaal opwekken van duurzame energie.