• Angelique Franken

GL: Groen, sociaal, betrokken

HOUTEN "GroenLinks staat voor verandering. We staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven" staat in het programma van GroenLinks (GL). Op de vraag wat dat betekent reageert lijsttrekker Hilde de Groot: "Je zou meer met elkaar moeten praten voordat je een plan maakt, meer de kennis van betrokkenen gebruiken, veel meer experimenteren met een andere bestuursstijl en participatie van inwoners. Landelijk zijn daar heel veel mooie voorbeelden van, zoals wijkraden en 'motiemarkten'". Is dat een gebrek aan lef van Houten? "Ja dat denk ik wel, de raad is vrij behoudend." antwoordt Hilde de Groot. "Maar ik zie nu wel weer kansen, misschien met een nieuwe raad."

Martin Monkel

WONEN "We geven van tevoren duidelijk aan wat wel en niet kan, en maken nieuwe plannen samen met Houtenaren" schrijft het verkiezingsprogramma van GL. De plannen die mogelijk voortvloeien uit de recente stedenbouwkundige verkenning gaan om grote aantallen woningen. "Daar ben ik van geschrokken", zegt Hilde de Groot, "dat is een kwart van wat we nu hebben staan. Dit is één van de grootste uitdagingen voor de komende collegeperiode." Inhoudelijk geeft zij aan dat je "bij een stedenbouwkundige verkenning uit moet gaan van het huidige ontwerp van Houten en dat zou je moeten doortrekken naar een totaal plan met woningen, groen, voorzieningen en infrastructuur." Gelet op het vraagstuk over vorm en plek geeft De Groot aan dat "je de Doornkade wel vol kan zetten met 10-hoog, hoe past dit in het verkeer en waar moeten al die mensen hun boodschappen doen?" Het vraagstuk is ook: "Wat voor concept wil ik neerzetten? Neem je ook een stuk verantwoordelijkheid voor de regio?" Desgevraagd geeft Hilde de Groot aan dat Proeftuin Houten met een compacte stad voor 50.000 inwoners binnen de rondweg nu achterhaald lijkt. "Daar zit spanning op en om keuze te kunnen maken wil ik graag een compleet beeld".

DUURZAAM "We willen voortvarende stappen zetten als het gaat om duurzaamheid: er komt een ambitieus klimaatplan. We stimuleren dat meer Houtenaren zonnepanelen installeren en groene daken aanleggen" en "Windenergie draagt bij aan het behalen van de doelstelling van de energietransitie" zijn op dit thema twee citaten uit het verkiezingsprogramma. "Dat windpark moet er komen maar het knelpunt zit in de participatie van omwonenden. Zij moeten mee profiteren van de realisatie" vult Hilde de Groot aan.

Maar de energietransitie kent meer knelpunten. "Iedereen moet de komende 20 jaar zijn huis op de kop zetten. Hoe kun je nu samen met bedrijven en groepjes, die nu al actief zijn, bewoners 'ontzorgen' bij de noodzakelijke investering?" noemt Hilde de Groot is dit verband. Maar ook "Hoe is de rol van de overheid? Je kan het niet over de schutting gooien, de gemeente is niet alleen aanjager maar die moet hier ook de regie nemen." Uitgangspunt moet zijn: "wij nemen u mee, en als u zelf wilt opstaan, super, maar niet iedereen zal dat doen, dat is de realiteit".

LEEFBAAR Naast recreatie met respect voor de omgeving en de zorg voor de kleine kernen is leefbaar is voor GL ook het ondersteunen van cultuur- en sportorganisaties. "De bezuinigingen zijn veel te stevig geweest" geeft Hilde de Groot aan. "Als je een gemeenschap leefbaar wil houden geldt dat ook voor cultuur en sport, dat is toch een beetje het cement van de samenleving". Ook groen levert een bijdrage aan de leefbaarheid. "Je zou in Houten een soort ecologische structuur moeten bedenken die alle groene vlekken aan elkaar knoopt" vindt de lijsttrekker van GroenLinks.

GL Op de vraag naar de ambities na de verkiezingen geeft Hilde de Groot aan dat dit een plek in het nieuwe college is. "De afgelopen 8 jaar is er aardig op de winkel gepast, maar we hebben wel veel meer ambitie en we willen meer lef tonen".