Gijs van Leeuwen kiest voor Provinciale Staten

De aankondiging van zijn vertrek kwam voor een aantal collega-raadsleden duidelijk onverwacht. Van Leeuwen was ruim vijfentwintig jaar een constante factor in de Houtense raad: hij begon in november 1989 als commissielid, en werd vijf jaar later raadslid. Deze functie heeft hij dus ruim twintig jaar vervuld.

Na het zomerreces zal Van Leeuwen afscheid nemen, en wel tijdens de raadsvergadering van 6 oktober 2015. Zijn zetel zal worden ingenomen door Wouter van den Berg, die ook de functie van fractievoorzitter zal overnemen.

In zijn ontslagbrief beschrijft Van Leeuwen wat aan zijn besluit vooraf ging: "Voor mij geheel onverwacht werd ik enige maanden na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar gevraagd om de lijst aan te voeren voor de SGP in de Staten van de provincie Utrecht. In maart 2015 ben ik gekozen als Statenlid in de provincie Utrecht. Om dat werk goed te kunnen doen is het niet mogelijk gebleken twee posities tegelijk te bekleden. Overigens was het al wel de bedoeling dat ik het stokje op termijn zou overdragen aan Wouter van den Berg. De benoeming als Statenlid heeft dit alleen versneld. Ik blijf op de achtergrond betrokken bij het werk van de (nieuwe) fractie voor onze mooie gemeente. Maar niet alleen dat, ook in de provincie zal ik Houten niet uit het oog verliezen."

Zoals gebruikelijk eindigt een ontslagbrief met woorden van dank. Van Leeuwen: "Ik dank God voor de aan mij geschonken gaven waardoor ik dit mooie werk, bijna 26 jaar als commissie-, en raadslid, heb kunnen en mogen doen. Ik wens de gemeenteraad, het college en het ambtelijk apparaat van harte Gods zegen toe bij het werk dat wacht." (SV)