• Wethouder Herman Geerdes sprak over het belang van een gezond ontbijt.

    Basisschool De Fontein

Gezond pyjama-ontbijt De Fontein

HOUTEN Alle kinderen van basisschool De Fontein kwamen woensdag 16 maart gekleed in hun pyjama, met een feestelijk versierde doos naar school. Het was een bonte optocht.

In de dozen zat een gezond ontbijt dat was gemaakt voor een klasgenoot. Het pyjama-ontbijt was één van de activiteiten binnen het project 'Lekker in je vel' en sluit aan bij het jaarthema van De Fontein 'Gezond en in beweging'. De afgelopen weken werkten alle kinderen, van kleuters tot en met groep 8, aan zelf opgestelde onderzoeksvragen over gezondheid of gezond gedrag. Behalve de kennis die de kinderen opdeden, leerden ze ook onderzoeksvaardigheden. Met veel gedrevenheid werden er enquêtes opgesteld, afgenomen en verwerkt.

LEREN DOOR DOEN Leren door doen gebeurde tijdens het proefjes-circuit. Een onderbouw- en een bovenbouwleerling deden in een tweetal allerlei proefjes die te maken hadden met je lichaam. Het was een feest om te zien hoe iedereen genoot en wat een geweldige samenwerking er was tussen de leerlingen.

WORKSHOPS BEROEPEN Een hoge ouderbetrokkenheid kwam tot uiting bij de workshops over beroepen in de gezondheidszorg. Dertien deskundige ouders en externen vertelden over hun beroep. Ademloos luisterden de kinderen naar een apotheker, een speltherapeut, een dominee of één van de tien andere professionals.

JOGG Gezond gedrag heeft ook aandacht binnen de Gemeente Houten in het project JOGG. Projectleider Annelies Krikke en wethouder Herman Geerdes reageerden enthousiast op een uitnodiging om op de Fontein te ontbijten. Een afvaardiging uit alle klassen mocht aan tafel met de gasten. De heer Geerdes overhandigde een gezond ontbijt aan Corrie van der Sar, directeur van De Fontein. Na een korte speech door de wethouder over het belang van een gezond ontbijt openden alle kinderen hun versierde dozen en genoten zij van de zorgvuldig klaargemaakte ontbijtjes. 'Lekker in je vel' is een leerzaam en leuk project geweest waarin De Fontein blijk geeft 21ste eeuws onderwijs te geven. Digitale geletterdheid, onderzoekvaardigheden, samenwerking met ouders en niet te vergeten eigenaarschap van de leerlingen in hun eigen leerproces waren in deze periode duidelijk zichtbaar. Voor meer informatie over het project of de school: verwijst de school u graag naar www.fonteinhouten.nl.