• Irene van Valen
  • De Grote Geer wordt gezinshuis

    Irene van Valen

Gezinshuis de Grote Geer

HOUTEN Voormalig sociaal-cultureel centrum de Grote Geer wordt vanaf het najaar verbouwd tot Gezinshuis. Hiermee verwezenlijken Wim Diepeveen en Anja Reijersen van Buuren een lang gekoesterde droom.

door Irene van Valen

De Grote Geer aan de Snoeksloot wordt het gezinshuis van Wim, Anja en hun vijf kinderen. Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uit huis geplaatste jongeren. In het gezin zullen nog twee tot vier pleegkinderen meedraaien. Daarnaast wordt het voorhuis geschikt gemaakt voor kamertraining, waarbij zes tot acht kinderen of jongeren opgevangen worden en in fases vaardigheden leren om te groeien naar zelfstandigheid. ,,Wij bieden hiermee een thuis, een plek van rust, waar kinderen zich veilig kunnen ontplooien." De op te vangen kinderen zijn ouder dan tien jaar en kunnen blijven tot hun 21ste.

DROOM Wim en Anja trouwden 22,5 jaar geleden en startten een aantal jaar later een adoptieprocedure, tot Anja zwanger bleek. In dezelfde periode ontmoetten zij een gezin, waarvan de moeder overleed. Anja nam de naschoolse opvang van de kinderen op zich. Zij besloten de weg van pleegzorg in te gaan. ,,Voor adoptie staan ouders in de rij, terwijl bij pleegzorg juist kinderen in de rij staan om opgevangen te worden.'' Zij volgden trainingen en hebben in de afgelopen 18 jaar 40 kinderen opgevangen.

Naast het opvangen van kinderen, verdiepten zij zich tussen 2010 en 2012 in het concept gezinshuizen, waarbij het vaak gaat om kinderen met een complexere problematiek. ,,Nu zeven jaar later is de tijd gekomen om een gezinshuis te starten.''

IN VOLLE GANG Wim en Anja wonen in een boerderij in Bunnik tegen de grens van Houten. Zij wilden daar een gezinshuis starten, maar vonden onvoldoende mogelijkheden. Na contact met de gemeente Houten, die betrokkenheid toonde en medewerking verleende, werd gezocht naar geschikte locaties. Zij kwamen uit bij de Grote Geer. Wim en Anja werkten met projectontwikkelaar CZP een ontwikkelvisie uit, dat het winnende plan werd.

Wat meewerkte was de locatie en de mogelijkheid te participeren in de wijk en de inzet van vrijwilligers. ,,We denken aan activiteiten met senioren, jeugd, maatjesprojecten, stageplaatsen, bijeenkomsten en de mogelijkheid voor buurtbewoners om initiatieven te ontplooien.''

Daarnaast staat duurzaamheid hoog op de agenda van plangebied De Geer. De schuur, 't Bouwhuijs, dat een multifunctionele ontmoetingsruimte wordt, zal voorzien worden van zonnepanelen en een groendak. Dat geldt evengoed voor de door de projectontwikkelaar te bouwen huizen naast de Grote Geer. De erfafscheidingen worden voorzien van wildhagen.

STICHTING OPGERICHT Waar Anja zich vooral richt op de zorgkant van het Gezinshuis, houdt Wim zich intensief bezig met de organisatorische en financiële kant. Er moet verbouwd en gerenoveerd worden. Het vinden van vakmensen en de stijgende kosten van bouwmaterialen en het daadwerkelijk draaien van het gezinshuis kunnen reden zijn voor financiële beperkingen. Daarom is Stichting Vrienden van Gezinshuis de Grote Geer opgericht door Erik Jan Visser (voorzitter) en José Nieuwenhuis (secretaris).

Erik Jan is ondernemer en was acht jaar lang CDA fractievoorzitter in Houten. José kent Wim en Anja ruim 17 jaar en heeft ervaring met opvang van dementerende bejaarden. Zij kent de ins en outs van opvang. Monique van Wees is sinds kort penningmeester van het bestuur. Het bestuur verwacht uit te breiden en werkt momenteel aan de laatste details om als stichting Anbi-erkend te zijn. Volg alle ontwikkelingen op www.degrotegeer.nl.

TUSSENTIJDS Wim en Anja verwachten komende zomer de vergunningen voor (ver)bouw rond te hebben en in oktober te starten met de werkzaamheden. Zij hopen in de zomer van 2020 het Gezinshuis te openen. Tot die tijd zetten de stichting en zij zich in om Houtenaren te enthousiasmeren om het project via de stichting te ondersteunen. Er is veel geld nodig om dit project te realiseren. Daarnaast gaan Wim en Anja in gesprek met de buurt en welzijnsorganisaties. Zodat wanneer het Gezinshuis draait zij ook via 't Bouwhuijs een 'buurthart' kunnen creëren.