Gezamenlijke zangdienst

SCHALKWIJK Op Hemelvaartsdag 5 mei zal er om 12:00 uur in de Brinkkerk op de Brink een zangdienst gehouden worden van de drie kerken in Schalkwijk en Tull en 't Waal. De RK geloofsgemeenschap H. Michaël in Schalkwijk en Tull en 't Waal en de Hervormde Gemeenten Schalkwijk en 't Goy en Tull en 't Waal houden deze gezamenlijke viering om in het leefgebied van het Eiland van Schalkwijk nodige eenheid van christenen vorm te geven.

In deze oecumenische samenkomst zullen bekende liederen gezongen worden, zijn er Schriftlezingen en is er gebed en bezinning. Muzikale medewerking wordt verleend door Warno Ruting organist van onder meer de dorpskerk van Tull en 't Waal. Naast het orgel zal hij ook de piano bespelen. Jos Vossen en Hans Simons doen met trompetten mee in de begeleiding van de zang. Voorgangers zijn Hans Altenburg van de RK Michaël geloofsgemeenschap en ds. Cor van Dis predikant bij de Hervormde kerken van Tull en 't Waal en Schalkwijk.

Een belangrijk doel is het onderlinge gesprek na afloop van de viering. Daarom is er na afloop gelegenheid tot ontmoeting met koffie of thee. De drie kerken van het Eiland van Schalkwijk werken met christenen uit andere kerken die hier wonen ook samen in Stille Weekvieringen, de Nacht van Gebed van Open Doors, en een Alphacursus.