Geschiedenis van de adel

't GOY Een unieke ontmoetingsdag op woensdag 10 april met een bijzonder programma in dorpshuis De Ploeg, Beusichemseweg 51. Om 10.00 uur start de dag met ontvangst met koffie en gebak.

Deze ontmoetingsdag is bedoeld voor geïnteresseerden in de geschiedenis van de adel in de provincie Utrecht en de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht. Het onderzoek naar de Ridderlijke Duitsche Orde betreft een collectief-biografisch onderzoek naar de ca. 225 edelen die tussen 1640 en het midden van de twintigste eeuw lid zijn geweest van deze organisatie. Omdat aan het lidmaatschap strenge eisen werden gesteld, die de orde tot een zeer exclusief gezelschap maakten, kan hier een topsegment binnen de adel over drie eeuwen gevolgd worden en is er meer duidelijkheid te verwachten over de vraag wie de afgelopen eeuwen in de Nederlandse samenleving het eigenlijk voor het zeggen hebben gehad. Van 10.30 – 12.00 uur geeft prof. Dr. Renger de Bruin een college over dit onderzoek. 

Na een goede lunch start om 14.00 uur het middagprogramma met een exclusief stukje ontspanning waarbij het bekende concertorkest Juliana uit Amersfoort, een speciaal gearrangeerd paasconcert ten gehore zal brengen. Het 40-koppige orkest staat onder leiding van Wilbert van Arendonk, komt uit in de World Division en speelde meerder male het Wilhelmus bij de aftrap van het Nederlands Elftal. 

De dag wordt rond 16.00 uur afgesloten.

Geïnteresseerden kunnen zich tot 5 april opgeven bij: evertvernooy@gmail.com, tel. 06.2904.7792 of Dilia van Dijk, tel. 06.5178.9542, email: vandijklegemaat@gmail.com. Graag tegelijk uw bijdrage in de kosten ad 35 euro per persoon overmaken naar NL 03 RABO 03123 20019 t.n.v. D.van Dijk. Eventueel is betaling ter plaatse ook mogelijk.

Voor meer informatie: Eef Vernooy evertvernooy@gmail.com tel. 06-29047792