Gemeente wijst vijf vuurwerkvrije zones aan

'Vuurwerk zorgt niet alleen voor plezier maar ook voor overlast'

Vuurwerkvrije zones zijn specifiek aangewezen locaties in Houten waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Dus ook niet tijdens de uren waarop het normaliter wel is toegestaan, tussen 18.00 en 02.00 uur op oudjaarsavond. De vuurwerkvrije zones worden aangegeven met borden. Door het instellen van een vuurwerkvrije zone wordt de overlast voor degenen die er wonen en gebruik van maken zeer beperkt. Daarnaast geeft het de gemeente en politie de juridische mogelijkheid om te handhaven op die locaties.

De vuurwerkvrije zones in Houten zijn het plein Het Rond en de straat Cardo in winkelcentrum Castellum, inclusief het fietspad onder het spoor. Daarnaast de directe omgeving van drie woon-zorgcentra in Houten: het Houtens Erf (Stationserf), de Loericker Stee (Hollandsspoor) en het Haltnahuis (Het Kant). Kijk voor meer informatie over de vuurwerkvrije zones op de website van de gemeente Houten (www.houten.nl). Daar kunt u ook kaarten van de locaties bekijken.