• Een grutto op het Eiland van Schalkwijk.

    Jan Buys

Gemeente trekt geld uit voor weidevogelbeheer

HOUTEN Het college van burgemeester en wethouders van Houten heeft besloten om éénmalig 10.000 euro uit te trekken voor weidevogelbeheer op het Eiland van Schalkwijk in 2106. Het gaat om een compensatie voor provinciale subsidie die is weggevallen. De gemeente haalt het geld uit het gemeentelijk Fonds Buitengebied. De gemeente vraagt wel dat betrokken agrariërs en weidevogelbeschermers een duurzame vorm van weidevogelbeheer zonder overheidsgeld ontwikkelen.

John van Amerongen

Agrariërs die aan weidevogelbeheer deden op het Eiland van Schalkwijk werden hierin ondersteund door subsidie van de provincie. De provincie heeft besloten dergelijke subsidie te concentreren en alleen nog toe te kennen aan een aantal grote aaneengesloten weidevogelgebieden waardoor de subsidie voor andere gebieden, waaronder het eiland van Schalkwijk, is komen te vervallen. De gemeente Houten heeft op het Eiland van Schalkwijk zelf land aangekocht voor weidevogelbescherming om weidevogelgebied dat is verdwenen bij de aanleg van de Meerpaal te compenseren. De gemeente Houten hecht belang aan weidevogelbeheer. De gemeente Houten kiest bij het wegvallen van de proviciale subsidie duidelijk voor om verder te willen gaan met weidevogelbeheer op het Eiland van Schalkwijk. Ze vindt dit ook van belang gezien de achteruitgang van de weidevogels. De gemeente wil het subsidiegat van de provincie niet jaarlijks opvullen en koppelt aan de bijdrage voor 2106 ook de inspanningsverplichting voor agrariërs, weidevogelwerkgroep, Stichting weidevogelbescherming Eiland van Schalkwijk en gemeente Houten samen op zoek naar een duurzame vorm van weidevogelbeheer voor 2017 en verder die onafhankelijk is van een financiële bijdrage van de overheid. Wethouder Geerdes denkt hierbij bijvoorbeeld aan mogelijke bijdragen uit andere fondsen of misschien loterijen. Deze week wordt de overeenkomst met betrokken partijen getekend. Jan Buys van Stichting weidevogelbescherming Eiland van Schalkwijk is blij met dit besluit en noemt het goed nieuws.