• Controle op illegale caravans

    Politie

Gemeente sluit twee illegaal geplaatste caravans

HOUTEN Dinsdag 25 september heeft de gemeente samen met de politie, Veiligheidsregio Utrecht en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij 6 fruit- en groentetelers een integrale actie uitgevoerd. Het doel van deze actie was om vast te stellen of seizoenarbeiders op deze locaties veilig werken en wonen. Er werd vooral gelet op illegale bewoning, brandgevaar en de werkomstandigheden van de arbeiders.

Tijdens de controle is er op meerdere locaties illegale bewoning aangetroffen. Hier wordt de bewoning binnenkort gestaakt. Ook vergunningen voor seizoenbewoning waren verlopen. Eigenaren krijgen de mogelijkheid om binnen bepaalde tijd opnieuw een vergunning aan te vragen. Omdat de veiligheid van caravanbewoners in het geding was, is de bewoning van twee caravans direct beëindigd. Op veel locaties moeten verbeteringen worden aangebracht waardoor seizoenarbeiders zowel veilig kunnen wonen als werken. Er is één medewerker aangetroffen die niet in Nederland mag werken. Deze persoon mag per direct niet meer werken en de eigenaar van het bedrijf krijgt een boete opgelegd.


Jaarlijks voert de gemeente samen met partners diverse controles uit om meer zicht te krijgen op ondermijnende activiteiten en hier gelijk tegen op te treden. Bij seizoenarbeiders komt het risico op arbeidsuitbuiting voor. Ondermijnende activiteiten zijn afgelopen dinsdag niet aangetroffen.