Gemeente presenteert begroting 2017

HOUTEN De gemeentelijke financiën komen met het herstel van de economie steeds meer op orde. De begroting voor 2017 is de laatste waar een bedrag van 1,4 miljoen moet worden bijgeplust uit de 'crisisspaarpot' om deze rond te krijgen.

Vanaf 2018 laat de meerjarige gemeentebegroting zonder kunstgrepen een positief beeld zien. In 2020 wordt een positief resultaat van een half miljoen verwacht.

 

Volgens wethouder Michiel van Liere liggen de nog lopende bezuinigingen op schema: "We gaan 98 tot 99 procent zeker halen". Deze moeten grotendeels nog worden gehaald op de gemeentelijke organisatie en de ambtelijke samenwerking met buurgemeente Wijk bij Duurstede.

 

Huishoudens gaan in 2017 gemiddeld vier euro meer betalen. Dit ondanks een eenmalige korting op de rioolheffing: er wordt een overschot van twee ton uit het budget voor de riolering aan de inwoners terugbetaald. De afvalstoffenheffing en het OZB-tarief laten wel een lichte stijging zien.

 

Zoals altijd liggen er ook financiële risico's op de loer. Deze zijn in de begroting meegewogen, maar de wethouder wist wel te melden dat er een forse tegenvaller in het verschiet ligt. Verder ging hij hier niet op in, omdat hij eerst de gemeenteraad nog moet informeren.

 

Het positieve beeld maakt voor het eerst sinds de periode van bezuinigen een pakket van nieuwe investeringen mogelijk. De gemeenteraad heeft hier bij de behandeling van de Perspectiefnota bijna 2,5 miljoen voor gereserveerd. Op 8 november behandelt de gemeenteraad de voorgestelde begroting.