Gemeente organiseert inloopavond vergunning van Gorp

SCHALKWIJK Het veevoederbedrijf van Gorp in Schalkwijk heeft een vergunning aangevraagd bij de gemeente Houten voor 24 uur per dag en zeven dagen in de week produceren van veevoeder. De overlast die wij als inwoners van Schalkwijk nu al ervaren zal bij het vergunnen alleen maar groter worden. We hebben de gemeente op allerlei manieren aangetoond dat deze uitbreiding niet kan vanwege geluidoverlast, geuroverlast, en veel te veel aan en afrijdend vrachtverkeer. Ook de geluidkwaliteitskaart laat geen activiteiten meer toe op deze locatie.

Om ons bewoners het idee te geven dat onze visie en meningen er echt toe doen is een inloopavond georganiseerd op 11 januari 2018 in de Wiese in Schalkwijk. De gemeente geeft in de aankondiging aan dat wij deze avond onze vragen kunnen stellen en wij mogen zelfs onze vragen opschrijven en achterlaten zo vermeld de aankondiging. Dat de gemeente er echt alles voor over heeft ons het idee te geven dat we mee mogen beslissen blijkt uit het feit dat bij elk van de zes aanwezige tafels op grote vellen de hoofdconclusies per onderwerp worden beschreven.

Maar…. Wij weten uit zeer betrouwbare bron, dat het college van Burgemeester en wethouders heeft aangegeven dat het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning voor van Gorp al lang klaar ligt en dat zij geen redenen ziet om de vergunning te weigeren! Het ontwerpbesluit wordt dan ook op 12 januari 2018 bekend gemaakt en ter inzage gelegd! Zelfs de rechter heeft in een recente uitspraak de gemeente Houten de oren gewassen als het gaat over communicatie met inwoners van Schalkwijk en de handhaving van de vergunningvoorschriften van Van Gorp. Dan lijkt het mij toch verstandig om als bestuur te luisteren naar de mening van inwoners en belanghebbenden.

Ik roep het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten dan ook met klem op om, voordat u het ontwerp besluit bekend maakt, eerst de inbreng, de grieven en de klachten van ons inwoners van Schalkwijk te betrekken bij uw besluitvorming en u nog eens te beraden of het verstandig is deze uitbreiding van de activiteiten toe te staan. Ik kan niet anders stellen dan dat u anders een loopje neemt met de inwoners en ons niet serieus neemt. De inwoners van Schalkwijk zou ik willen vragen om vooral 11 januari door uw aanwezigheid te laten zien dat wij het niet eens zijn met de beoogde uitbreidingen van de veevoederfabriek.

G. Th. Leeman

Overeind 94

3998 JD Schalkwijk