• Het gebied rond de kinderboerderij en de speeltuin is dit jaar voor het eerst uitgeroepen tot vuurwerkvrije zone.

    John van Amerongen

Gemeente Houten stelt vuurwerkvrije zones in

HOUTEN Net als vorig jaar gelden ook in 2016 een aantal vuurwerkvrije zones in Houten. Het gaat om locaties waar kwetsbare groepen mensen wonen en dieren verblijven en locaties waar in het verleden overlast werd ervaren door het afsteken van vuurwerk. Met het instellen van vuurwerkvrije zones geeft het college een signaal af richting inwoners dat vuurwerk niet alleen voor plezier maar ook voor overlast kan zorgen. Het aantal en ook de omvang van vuurwerkvrije zones is uitgebreid. Was vorig jaar een gedeelte van Het Rond vuurwerkvrije zone. Nu is het hele Rond vuurwerkvrijze zoen. Verder is het gebied Buitenwereld van de kinderboerderij en de speeltuin nu nieuw aangewezen als vuurwerkvrije zone.

John van Amerongen

Vuurwerkvrije zones zijn specifiek aangewezen locaties in Houten waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Dus ook niet tijdens de uren waarop het normaliter wel is toegestaan, tussen 18.00 en 02.00 uur op oudjaarsavond. De vuurwerkvrije zones worden aangegeven met borden. Door het instellen van een vuurwerkvrije zone wordt de overlast voor degenen die er wonen en gebruik van maken zeer beperkt. Daarnaast geeft het de gemeente en politie de juridische mogelijkheid om te handhaven op die locaties.

De vuurwerkvrije zones in Houten zijn:

Het Rond, Cardo in Castellum (inclusief het fietspad onder het spoor)Rondom woon-zorgcentra het Houtens Erf, Loericker Stee en HaltnahuisBuitenwereld (kinderboerderij en speeltuin)