• Peter Kusse, Manager bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland overhandigt de sleutel aan wethouder Herman Geerdes.

  John van Amerongen
 • Het oude poortgebouw van Fort Honswijk.

  John van Amerongen
 • Peter Kusse spreekt de mensen en de wethouder toe voor hij de vlag neerhaalt

  John van Amerongen
 • Peter Kusse haalt de Rijksvlag naar beneden

  John van Amerongen
 • Wethouder Herman Geerdes spreekt uit dat het mooi is dat de bewoners van Houten het fort in beheer krijgen

  John van Amerongen
 • Wethouder Geerdes hijst de gemeentevlag

  John van Amerongen
 • Sleuteloverhandiging

  John van Amerongen
 • Wethouder Geerdes met sleutel

  John van Amerongen
 • Wethouder Geerdes opent de oude poort van fort Honswijk.

  John van Amerongen
 • Gezellig met koffie en gebak in het poortgebouw

  John van Amerongen
 • John van Amerongen

Gemeente Houten sinds vanmorgen nieuwe eigenaar Fort Honswijk

HOUTEN De gemeente Houten is vanaf vandaag de nieuwe eigenaar van Fort Honswijk. De officiële overdracht van het Rijk naar de gemeente vond vanmorgen plaats. De gemeente Houten ontving van het Rijk de oorspronkelijke sleutel van het poortgebouw van Fort Honswijk. Om iets na 09:30 vond op feestelijke wijze op woensdag 26 oktober de sleuteloverdracht plaats. 

John van Amerongen

Peter Kusse, Manager bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland haalde de Rijksvlag bij de poort van het fort op de Lekdijk naar beneden. Wethouder Geerdes hees met enige assistentie de gemeentevlag in die vlaggenmast naar de top. Vervolgens ging wethouder Geerdes met de heer Kusse naar het oorspronkelijk poortgebouw van het fort. Kusse overhandigde daar de sleutel van deze poort. Wethouder Geerdes maakte vervolgens in een officieel moment de poort open. Hierna was er voor de aanwezig een feestelijk samenzijn met koffie en gebak in het poortgebouw. De gemeente Houten ziet mooie kansen voor Fort Honswijk op het Eiland van Schalkwijk en wilde op feestelijke wijze stilstaan bij de overdracht. De betrokken organisaties, omwonenden en ondernemers uit de omgeving waren uitgenodigd om bij de sleuteloverdracht aanwezig te zijn.

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Fort Honswijk is een uniek onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De gemeente Houten wil  dit icoon een nieuwe functie geven, zodat het weer bruikbaar en toegankelijk is voor ondernemers en bezoekers. De gemeente is nu op zoek naar een kwartiermaker die de uitdaging aangaat om Fort Honswijk op de kaart te zetten. De ambitie is om in 2017 de eerste ondernemers te verwelkomen op het fort. "Het grote fort met de imposante bomvrije geschutstoren werd gebouwd van 1841-1847 als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen met Fort Everdingen aan de overzijde van de Lek sloot het fort de hooggelegen doorgang (acces) van de Lekdijken en de uiterwaarden hermetisch af. Het fort in momenteel in bezit van het ministerie van Economische zaken dat met de gemeente Houten zoekt naar een passende herbestemming van deze parel van de Waterlinie. In de directe omgeving van het fort liggen een aantal andere interessante Waterlinie onderdelen, zoals de Gedekte Gemeenschapsweg (1874-1879), Het Werk aan de Korte Uitweg (1876-1879) en de dubbele loopgravenstelling Werk aan de Groeneweg (1914-1918/1940)", zo staat op de website van Website stichting Honswijk-Everdinghen.

RONDLEIDINGEN Een aanwezige namens deze stichting voor de overdracht van Fort Honswijk aan de gemeente Houten van Stichting Honswijk-Everdingen vertelde dat met de gemeente is afgesproken dat de stichting er rondleidingen mag en zal blijven geven. "Dat is wel fijn."

TWEE FORTEN "Midden in het rivierengebied, tussen Culemborg en Nieuwegein, liggen twee oude forten aan de Lek. Monumentaal maar verscholen. Fort Honswijk en Fort Everdingen werden gebouwd tussen 1841 en 1847 voor de verdediging van ons land. Beide forten kregen een imposante bomvrije geschutstoren. Met het kruisvuur van hun kanonnen sloten ze de doorgang (het 'acces') van de rivier de Lek en zijn hoge dijken af. In latere tijden werden nieuwe militaire bouwwerken toegevoegd." Zo staat op de website van de stichting.

NIEUWE FUNCTIE De forten hebben hun oorspronkelijke functie allang verloren. Nu zijn het rijksmonumenten, deel uitmakend van het cultuurhistorisch erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Honswijk is nu dus eigendom van de gemeente Houten die het de komende vijf jaar gaat ontwikkelen en ondernemers die daar interesse in hebben de kans wil geven daar te gaan ondernemen. Dat kan iets zijn dat direct aan het fort gekoppeld is of gewoon  iets dat zijn locatie vindt op het fort of gebruik makend van de bijzondere gebouwen. Fort Everdingen is in het najaar van 2014 verkocht aan de speciaalbierbrouwerij Duits & Lauret. Op beide forten worden door de stichting regelmatig rondleidingen gegeven.