Gemeente heeft visie op mobiliteit ontwikkeld

HOUTEN In de concept-mobiliteitsvisie 2017-2027 voor het Eiland van Schalkwijk is vastgelegd dat wordt ingezet op versterken van het fietsgebruik, vervoer over water, meer en beter openbaar vervoer en het verbreden van de weg op de Lekdijk tussen de A27 en Fort Honswijk. Zo staat in de visie dat de gemeente graag een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van het Elpad wil. De gemeente wil onderzoeken of uitbreiding van de Liniepont of andere voorzieningen over water mogelijk zijn. De gemeente wil ook enkele wegen met camerapoorten afsluiten voor doorgaand auto- en motorverkeer.

John van Amerongen

Het leest een beetje als een wensenlijstje, maar het is dan ook een visie. Dat je bijvoorbeeld zo'n brug wil betekent nog niet dat deze er over vijf jaar ligt.

Naast de wens voor een fietsbrug over het kanaal, wil het college een fietspad over de Lek langs de A27. De gemeente wil graag een directe fietsverbinding tussen Houten-Schalkwijk en de pont naar Culemborg langs het spoor. Ook wil de gemeente een fietsroute over de Kanaaldijk Zuid en Oost. Hiermee ontstaat een aantrekkelijke route tussen Nieuwegein, Houten, Schalkwijk en Wijk bij Duurstede.

De gemeente wil het openbaar vervoer verbeteren. Het ontbreekt nu aan een OV-aansluiting aan de westkant van het Eiland bij Tull en 't Waal, Fort Honswijk en het recreatiegebied. Een bus kan de transferia Houten Castellum, 'Pand Pannenkoek' en 'Linielanding' aandoen, waar bezoekers overstappen op andere vervoermiddelen.

De verzwaring van de Lekdijk die over enkele jaren start biedt volgens de gemeente kansen om de weg daar aan te passen. Hierdoor wordt ook het recreatiegebied langs de Lek en Fort Honswijk beter bereikbaar.

AFSLUITEN De gemeente wil er voor zorgen dat de rust en ruimte op het Eiland bewaard blijft en de leefbaarheid in de kernen wordt vergroot. Dat kan door enkele wegen af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd vervoer en de Lekdijk te ontlasten. Auto's en motoren van buiten het Eiland moeten dan andere routes volgens om hun bestemming te bereiken. Bewoners en ondernemers op het Eiland krijgen ontheffing. Camerapoorten controleren op basis van het kenteken of iemand de weg in mag rijden.

ONTWIKKELINGEN De ontwikkelingen rond Fort Honswijk, Lunet aan de Snel en de groeiende recreatie op Het Eiland van Schalkwijk hebben het college doen besluiten een mobiliteitsvisie voor Het Eiland van Schalkwijk op te stellen.

De visie is tot stand gekomen na een aantal bijeenkomsten in De Wiese. De visie is ook in de Wiese gepresenteerd.

VISIE De concept-mobiliteitsvisie 2017-2027 staat 5 september op de agenda van het Rondetafelgesprek. Daar hebben inwoners ook de mogelijkheid tot inspreken.

Op 19 september neemt de gemeenteraad een besluit.