• Zo werden de aanrechtbakjes en kliko's bij de start van de proef gebracht.

    John van Amerongen

Gemeente biedt PMD-kliko aan voor bewoners laagbouw 

HOUTEN Het college van de gemeente Houten heeft besloten om alle inwoners van laagbouwwoningen een PMD-kliko te gaan aanbieden voor de inzameling van PMD-afval. Bewoners kunnen deze kliko ook weigeren en doorgaan met het inzamelen van dat afval in de bekende plastic zakken. Naast de kliko wil het college ook alle inwoners een aanrechtbakje met composteerbare zakjes geven voor het verzamelen van GFT-afval.

John van Amerongen

Het college zal de inwoners van Houten eerst vragen of ze een kliko of aanrechtbakje willen voordat ze aan de uitrol beginnen. Het college heeft er voor gekozen een keuze te bieden naar aanleiding van signalen dat sommige inwoners geen vierde kliko willen hebben bijvoorbeeld omdat ze er geen ruimte voor hebben. In de toekomst wordt het restafval nog maar één keer per vier weken opgehaald. Voor de zomer zullen alle inwoners hierover een brief krijgen van de gemeente. Na de zomer zullen de kliko's bij de mensen gebracht worden.

PROEF Het besluit volgt na een proef met PMD-kliko's in de Akkers en de Bermen. In een enquête bij deze proef werd door de meerderheid positief gereageerd op de PMD-kliko.

AFVALSCHEIDEN De gemeente vindt afval scheiden goed voor het milieu en voor de portemonnee van álle inwoners. De nieuwe manier van inzamelen leidt tot veel betere afvalscheiding. Dat blijkt uit ervaring in andere steden en uit een proef die in Houten is gedaan. Door het nieuwe inzamelen wordt veel meer afval gerecycled. Met als gevolg dat er 60% minder restafval hoeft te worden verbrand. Dat betekent minder CO2-uitstoot én minder verbrandingskosten. Die besparing krijgen inwoners terug in de vorm van een lagere afvalstoffenheffing. Dit kan oplopen tot ruim 11 euro per huishouden.