• Een grutto op het Eiland van Schalkwijk.

    Jan Buys
  • Iedereen die deze grutto en de tureluur en andere vogels wil blijven horen, kan bijdragen.

    Jan Buys

Geld inzamelen voor bescherming van weidevogels

HOUTEN Milieu Werkgroep Houten (MWH) is een crowdfundingsactie gestart om weidevogels in de gemeente Houten en dan voornamelijk in de omgeving van Schalkwijk en Tull en 't Waal te beschermen. Het doel is om de door de provincie afgeschafte subsidie voor boeren om maatregelen te nemen voor de bescherming van weidevogels te vervangen.

John van Amerongen

De werkgroep Weidevogelbescherming werkt al jaren samen met een aantal boeren, zo vertelt Bart van Rossum. Ze weten dus ook wie vroeger die subsidie kreeg. Het doel is om 4.500 euro op te halen. De provincie heeft de subsidie vorig jaar afgeschaft. De gemeente is vorig jaar ingesprongen en betaalde toen het bedrag, omdat ze de bescherming voor weidevogels belangrijk vindt, maar verbond daar de voorwaarde aan dat organisaties voor de bescherming van weidevogels zelf het geld bij elkaar moesten zien te halen om boeren in de jaren er na te subsidiëren om maatregelen ten behoeve van weidevogels te nemen.

 

COMPENSEREN"Het gaat om het compenseren van verlies door de maatregelen die strijdig zijn met een optimale bedrijfsvoering", zo vertelt Richard Zwartenkot. Zo kennen ze bijvoorbeeld de maatregel van uitgesteld maaibeheer waarbij in het voorjaar later gemaaid wordt om de vogels de tijd te geven de eieren uit te broeden en hun jongen groot te brengen. Zo wordt soms de afspraak gemaakt om een perceel in het voorjaar niet te mesten. Of een afspraak dat een boer een beperkt aantal koeien in het land laat lopen waar weidvogels zitten.

GIFT GEVRAAGDMWH vraagt iedereen om een gift te geven in de crowdfundingsactie om hen te helpen wiedvogels in de gemeente Houten te beschermen. De actie loopt tot 30 januari. Op internet te vinden via http://crowdfundingvoornatuur.nl/weidevogelshouten. Richard van Rossum benadrukt dat het nodig is, want de populatie van de Grutto is sinds 1990 meer dan gehalveerd in deze gebieden. Niet alleen daarvoor, maar ook voor de Kievit, de Scholekster, de Tureluur en andere weidevogels.

Bron video: Milieu Werkgroep Houten