Geen MER Windpark Goyerbrug

HOUTEN Het college van Houten heeft besloten dat er voor het Windpark Goyerbrug van initiatiefnemer Blue Bear Energy geen zware procedure via de MER commissie nodig is. Vanaf woensdag 13 februari staan alle documenten van de aanvraag online.

door Kuun Jenniskens

Een woordvoerder van de gemeente Houten legt uit: ,,In de beoordeling van de MER aanmeldnotitie wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen van het project voor de omgeving. Het college volgt het adviesbureau in het oordeel dat de aanmeldnotitie voldoende informatie biedt. In de vergunningsprocedure wordt de impact van het project op de omgeving ook uitgebreid getoetst. Een uitgebreide MER procedure is niet nodig, omdat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er kan worden volstaan met een aanmeldingsnotitie.”

Ruben Berendts van Windpark Goyerbrug zegt dat er voor de procedures wettelijke grenzen gelden: “Windpark Goyerbrug is MER-beoordelingsplichtig. Daarom is een zogenaamde ‘aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling’ ingediend. Dit document is door gemeente Houten beoordeeld. De conclusie is dat er geen MER-procedure doorlopen hoeft te worden. Wel moet aan alle wettelijke vereisten (voor bijvoorbeeld geluid en slagschaduw) voldaan worden. Een MER-procedure is overigens pas aan de orde bij windparken van 20 windturbines of meer of wanneer er bijzondere omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.”

Normaal gesproken wordt een aanvraag pas bij het ontwerpbesluit online gezet, maar omdat dit onderwerp gevoelig ligt wil de gemeente Houten dat mensen op een makkelijke manier bij de juiste informatie terecht kunnen.