• De fietstunnel bij de Laagravenseweg

    John van Amerongen

Geen extra tunnel in plan

HOUTEN Fietsersbond Houten trekt samen op met Fietsersbond Nieuwegein, in een poging plannen van de gemeente Nieuwegein aan te passen. De gemeente Nieuwegein wenst onder andere een nieuwe, met verkeerslichten geregelde ontsluiting, vanaf de Laagravenseweg naar het Liesboschterrein, Elke dag maakt een groot aantal fietsers uit Houten en Nieuwegein gebruik van de provinciale hoofdfietsroute langs de Laagravenseweg (N408) over de Nieuwegeinsebrug. Nu fietsen zij nog veilig en zonder oponthoud via de fietstunnel naar school of werk. Straks moeten zij een nieuwe drukke toegangsweg kruisen. De beide afdelingen van de fietsersbond pleiten voor het doortrekken van de fietstunnel onder de nieuw aan te leggen weg.

John van Amerongen

Het plan komt voort uit de plannen om de toegankelijkheid van het bedrijventerrein "de Liesbosch" te verbeteren. Daarvoor is onder andere ten zuiden van de Ravenswade, nabij de Hornbach, een grote nieuwe ontsluitingsweg met verkeersregelinstallatie bedacht, waarbij de nabijgelegen aansluiting Laagravenseweg (N408) met de Houtenseweg (N409) deels gereconstrueerd zal worden . De huidige T-splitsing is voorzien van een fietstunnel omdat in het verleden de veiligheid van fietsers en de doorstroming van het verkeer daartoe aanleiding gaven. Met de komst van de extra kruising dreigt het positieve effect van de huidige fietstunnel te verdwijnen. De fietsersbonden vinden dat de huidige fietstunnel een veilige fietsverbinding vormt, zonder onnodig oponthoud voor zowel auto's als fietsers.

Fietsersbond Nieuwegein heeft mede namens de afdeling Houten een zienswijze ingediend in de lopende Ruimtelijke Ordeningsprocedure en op 8 februari ingesproken op een hoorzitting van de gemeente Nieuwegein, waarbij het standpunt nogmaals is verduidelijkt.

De fracties van D66 en de VVD in de Houtense gemeenteraad stelden in januari schriftelijke gesteld aan het Houtense College. Ze willen vooral weten welke actie het college op dit onderwerp heeft ondernomen richting de provincie en de gemeente Nieuwegein en wat er nog gedaan kan worden om de plannen voor fietsers te verbeteren.