• Gedichtendag op De Heemlanden

Gedichtendag op College De Heemlanden

HOUTEN Dinsdag 20 december vond op College de Heemlanden te Houten voor de leerlingen van Vwo-3 en Vwo-3+ weer de jaarlijkse gedichtendag plaats. Het was weer een geslaagde dag, omdat ieder jaar weer te zien is wat docenten in niet meer dan 90 minuten voor elkaar kunnen krijgen met hun leerlingen.

Het voorwerk gebeurde in 5 lessen van 70 minuten: daarin schreef de leerling bij iedere taal een gedicht (Nederlands, Frans, Duits en Engels). Ze stuurden dan nog dezelfde dag een PowerPointdia naar hun docent, waarop hun gedicht te zien is op een mooie achtergrond. Daarnaast kregen de leerlingen ook een kunstles, waarbij een begin werd gemaakt met het maken van een poster van het gedicht dat de leerling zelf het mooist vond. Daarna gingen de leerlingen pas weer verder met hun gedichtenposter op de dag van de presentatie.

BEOORDELING De docenten hebben in de tussentijd een selectie gemaakt van de mooiste gedichten. Die werden daarna beoordeeld door de workshopdocenten die door Theater Aan de Slinger werden ingehuurd om 5 workshops te geven. De rapdocent bekijkt bijvoorbeeld welk van de beste gedichten het meest geschikt is om een rap van te maken. De leerlingen konden aangeven op welke manier ze het liefst hun gedicht willen presenteren: dans, theater, sing&songwriting, rap of mime/theater. De leerlingen werden ingedeeld (zoveel mogelijk naar hun voorkeur) en op de dag zelf kregen ze één workshop van 90 minuten in één categorie. Daarnaast kregen ze ook nog één les van 90 minuten om van hun mooiste gedicht een poster te maken (waar ze al aan begonnen waren in de kunstles). Het betrof dit jaar 159 leerlingen, dus dat was een behoorlijke organisatie. De man achter die organisatie is Dick Westerink, een docent Engels die vele uren bezig is geweest om het hele project en deze dag te regelen.

PRESENTATIE De posters werden dinsdag in twee rondes gemaakt (vanwege het grote aantal leerlingen), zoals er ook van elke categorie kunstuitingen twee rondes waren. Na de eerste ronde zijn alle posters (soms zelfs nog niet eens helemaal droog) opgehangen op het toneel in het theater. De tweede ronde ophangen vond zelfs plaats tijdens de doorloop (vijftien minuten per categorie tijd, bedoeld om de leerlingen alvast te laten wennen aan het toneel). De uitstekende presentatie op toneel was in handen van een drietal leerlingen uit A3c: Bart Bergman, Jasper van Eden en Jarno van Tuil. Op de dag zelf zijn tussendoor snel de gekozen gedichten op de juiste volgorde gezet en in een PowerPointpresentatie, zodat van elk uitgevoerd gedicht ook de oorspronkelijk ingeleverde versie te zien was op het grote scherm in het theater. De verdere organisatie van de dag zelf was in handen van medewerkers van Theater Aan de Slinger, docenten en medewerkers van College De Heemlanden. Het leuke is dat leerlingen na afloop vaak zeggen dat dit het leukste project was dat ze dit jaar op school hebben gedaan, wat altijd al weer veel energie geeft om het jaar erop weer alles te organiseren.