Fwd: Raadspraat ChristenUnie

Wie de jeugd heeft…

De toekomst van onze kinderen staat voorop. Dat is één van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Houten. Daarom vinden wij dat Houten moet inzetten op goede jeugdzorg, goed onderwijs, veilige buurten en op sterke gezinnen. Daar valt heel veel over te zeggen, maar ik wil me nu beperken tot die sterke gezinnen.

Ongeveer 16.000 kinderen in Nederland hebben last van de ingrijpende gevolgen van de (vecht)scheiding van hun ouders. Zij hebben moeite op school en kampen met emotionele stress. En op latere leeftijd lopen deze kinderen een verhoogd risico op het vertonen van crimineel gedrag en problemen in relaties. Per jaar komen daar 3.500 kinderen bij. Onthutsende cijfers!

De ChristenUnie vindt het positief dat er steeds meer aandacht komt voor dit grote maatschappelijke probleem. En we steunen alle initiatieven die bijdragen aan goede en tijdige hulpverlening en begeleiding van gezinnen als een scheiding onvermijdelijk is.

Maar daarnaast vinden wij ook hier dat voorkomen beter is dan genezen. De ChristenUnie wil dat stellen met kinderen tools aangereikt krijgen om te kunnen bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap.

Een mooi voorbeeld van maatschappelijke initiatieven hierin is de Marriage Course. Dit is een cursus voor echtparen die willen werken aan een sterke relatie. In een serie van 7 avonden, die steeds beginnen met een intiem diner voor twee, gaan stellen aan de slag met allerlei thema's waar je in je relatie mee te maken krijgt.

De ChristenUnie is een warm voorstander van dergelijke initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan sterke en liefdevolle gezinnen. Onze kinderen zijn dat dubbel en dwars waard. Want zij hebben de toekomst!

René Speksnijder
Raadslid ChristenUnie Houten


John van Amerongen

Journalist en fotograaf

www.houtensnieuws.nl

t Groentje, Houtens Nieuws

030-6377043 06-31766537


---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Rene Speksnijder <rene.speksnijder@ziggo.nl>
Datum: 23 februari 2018 om 09:48
Onderwerp: Raadspraat ChristenUnie
Aan: j.v.amerongen@bdu.nl

Beste John,

Hierbij de bijdrage van de ChristenUnie voor het Groentje van volgende week. Met een foto van mijzelf erbij.

Met vriendelijke groeten,

Rene Speksnijder


Indien deze e-mail verkeerd geadresseerd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail zo snel mogelijk retour te sturen en te verwijderen.
--------------------------------------------------------------------
De informatie in dit e-mail-bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie.

Eventuele bijlagen die beveiligd zijn met wachtwoorden of anderszins versleuteld, zijn niet gecontroleerd op virussen. Het is verstandig dit alsnog te doen.


BDU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van enige vorm van schade door of ten gevolge van dit bericht..