Flinke stappen Utrechtse overheden in samenwerking aanpak klimaatverandering

HOUTEN Acht Utrechtse overheden en de Veiligheidsregio Utrecht ondertekenden op 18 maart 2016 een Plan van Aanpak Ruimtelijke Adaptatie. De partijen zoeken samen oplossingen om de bebouwde omgeving zó in te richten dat klimaatverandering minder negatieve gevolgen zal hebben. Met de ondertekening onderstrepen de gemeenten Bunnik, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht het belang en de urgentie van het onderwerp en de samenwerking hierin.

Klimaatverandering en ruimtelijke inrichting

Door de klimaatverandering neemt de kans op overstroming vanuit de rivier, extreme neerslag, langdurige droge perioden, bodemdaling en hitte toe. Dat betekent dat bewoners en bedrijven vaker te maken kunnen krijgen met wateroverlast, dorre beplanting of nog erger, een overstroming. Dat heeft gevolgen voor de economie en de gezondheid.

Klimaatverandering en de inrichting van de ruimte zijn nauw met elkaar verweven. Daarom denken veel partijen op landelijk niveau na over oplossingen voor de risico's. Het onderdeel 'ruimtelijke adaptatie' uit het Deltaprogramma is daar een voorbeeld van. Daarbij wordt de bebouwde omgeving zodanig ingericht en aangepast dat de gevolgen van klimaatverandering kleiner worden. De besturen van de negen aangesloten partijen willen hiervoor oplossingen zoeken.

Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio Utrecht

De partijen werken samen onder de naam 'Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio Utrecht'. Deze coalitie wil ook andere partijen en overheden in de regio bij dit onderwerp betrekken.

Meer informatie?

Voor meer informatie zie de website www.hdsr.nl/ruimtelijkeadaptatie. En u kunt contact opnemen met Goos Boelhouwer, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, tel. 030 634 5907.