• bussen U-OV en Syntus Utrecht op station Utrecht C.S.

    bron: provincie Utrecht

Flexibel openbaar vervoer op Eiland van Schalkwijk

UTRECHT Reizigers in het Utrechtse openbaar vervoer kunnen over enkele maanden gebruik maken van een nieuwe dienstregeling. Het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht heeft de vervoerplannen voor 2019 van U-OV en Syntus Utrecht goedgekeurd. De nieuwe dienstregeling van beide vervoerders gaat op 9 december 2018 in.

Steeds meer reizigers in de provincie Utrecht maken gebruik van bus en tram. De provincie speelt als opdrachtgever actief in op deze groei. Diverse lijnen worden daarom vaker of met grotere bussen gereden. Waar sprake is van minder vraag dan aanbod zullen vanaf december minder bussen rijden. De provincie wil het beschikbare budget op deze manier zo efficiënt mogelijk inzetten.

De provincie heeft de vervoerplannen van U-OV en Syntus Utrecht in samenhang beoordeeld op het optimale voordeel voor de reizigers. Daarbij is gebruik gemaakt van de meest actuele cijfers over de bezetting van de bussen en de rijtijden. Aan het collegebesluit van GS is een uitgebreide consultatieronde vooraf gegaan. Bijna 1.000 reizigers hebben hun mening gegeven over de voorstellen van de vervoerders. Ook de Utrechtse gemeenten en reizigersbelangenorganisatie ROCOV zijn geraadpleegd.

WIJZIGINGEN De meest opvallende wijzigingen in het openbaar vervoer van U-OV in onze regio zijn:

• Lijnen 45, 49 en 149 in Houten en op het Eiland van Schalkwijk worden vervangen door flexibel openbaar vervoer. Uitzondering hierop zijn de ritten van lijn 49 die doorrijden als lijn 281 van en naar De Uithof. Reizigers kunnen via een app en telefoonnummer een flex-rit boeken voor vervoer tussen de bestaande haltes op deze lijnen en naar nieuwe haltes in Tull in 't Waal en Molenbuurt. De bussen op deze lijnen zijn de gehele week beschikbaar van 6.00 tot 24.00 uur. Het gaat hier om een proef van twee jaar die komend najaar wordt uitgewerkt.

• De taxibussen op lijnen 35, 48 (in de avonduren), 122, 126 en 127 (op weekdagen overdag) worden vervangen door grotere midi-bussen die rolstoel toegankelijk zijn. Op deze lijnen wordt voortaan de gehele dag een uurdienst gereden.

MEER WETEN? De door GS vastgestelde vervoerplannen van U-OV en Syntus Utrecht over 2019 vindt u terug op de website van de provincie Utrecht. De vervoerders zullen de reizigers later dit jaar uitgebreid informeren over de gevolgen van deze veranderingen in de nieuwe dienstregeling.