• De fiets, Nederland kent meer fietsen dan inwoners

  Irene van Valen
 • André Botermans leidt de film Why we Cycle in

  Irene van Valen
 • De aanwezigen luisteren geboeid naar de inleiding van de film

  Irene van Valen
 • De film begint, veel herkenning en toch goed om te horen

  Irene van Valen
 • We fietsen allemaal, het is voor ons zo gewoon

  Irene van Valen

Fietsfeest dag 2: Why we cycle – waarom wij fietsen

HOUTEN Voor ons is fietsen een gewone vanzelfsprekendheid. Ons land telt meer fietsen dan inwoners. Wat gebeurt er als we morgen allemaal de fiets laten staan en de auto pakken? Het zijn opmerkingen die André Botermans, internationaal fietsambassadeur, deelt met de 19 aanwezigen voordat hij de film Why we Cycle toont. Fietsen is typisch Nederlands. De hele wereld kijkt naar ons. Why we cycle gaat over fietsen en waarom het zo bijzonder, goed en favoriet is. De film gaat de wereld over en was in Houten te zien op 17 juni als onderdeel van de Fietsfeestweek. Joinn opende er de deuren voor.

Irene van Valen

VOORDELEN VAN FIETSEN De film toont de voordelen van fietsen en dat het niet gewoon is. Het kan sneller zijn dan de auto. Men ziet meer, ervaart vrijheid in het buiten zijn en het is betaalbaar. Fietsen is gezond voor lichaam en geest en prikkelt het creatieve brein. Men voelt zich fitter en presteert beter. Fietsen heeft zelfs sociaal een grote invloed, want men anticipeert op elkaar door oogcontact en in gesprekken. We vertrouwen elkaar. Er gebeuren daarom relatief weinig ongevallen, ondanks drukke knelpunten. Onze kinderen leren al vroeg fietsen en gaan vrij jong zelf op weg. Ze worden jong losgelaten en krijgen daarmee een stukje verantwoordelijkheid.

Coen Maas, één van de aanwezigen, herkent zich in de film. ,,Nederland is een goed fietsland, want het is vlak en dicht bevolkt. Tijdens een fietstocht ben je binnen tien kilometer weer in een dorp en onder de mensen. Alles is dichtbij." Johan Jol beaamt: ,,Fietsen zit in ons DNA, daarom is het normaal." Men herkent de boodschap van de film, het maakt opnieuw bewust van wat we ervaren als fietsers.

GROEITAAK In de jaren zestig ontstond de revival van de fiets tegenover het auto georganiseerde leven met alle geluidshinder, gevaar, drukte en luchtvervuiling tot gevolg. In Houten besloot het bestuur gehoor te geven aan de groeitaak tot 25.000 inwoners, maar niet ten koste van alles of auto georiënteerd te bouwen. Zo werd er gebouwd rondom langzaam verkeer. Na het centrum en het station, realiseerde men groenstroken en van daaruit een fietspaden netwerk. Scholen kregen een plek langs die groenstroken. Voor het autoverkeer ontstonden vanaf de rondweg inprikkers per woonwijk. Zo ontstond Houten als stad met landschap en woonwijken, waar fietsers vóór gingen op auto's.

FIETSSTAD Bij de tweede groeitaak, waaruit Houten Zuid ontstond, besloot men het Noordelijke deel zoveel mogelijk te spiegelen. Opnieuw koos men voor veel groen, de Vijfwal, en een fietsnetwerk met aansluitingen op verschillende niveaus. Denk aan tunnels, zodat fietsverkeer altijd voorrang krijgt. Houten is twee keer verkozen tot fietsstad van Nederland. In 2008 en 2018, wat alles te maken heeft met het fietsen dat hier zo gewoon is. Bovenal dat fietsers voorrang hebben op auto's. Houten is uniek. Het is de enige stad die opgebouwd is rondom een langzaam verkeerssysteem op wijkniveau en niet op stadsniveau. Houten durfde een eigen koers te volgen. Wel groeien, maar de menselijke en dorpse kwaliteiten en boven alles fietsvriendelijkheid behouden. Zo werden we fietsstad in 2008 en 2018. André spreekt de hoop uit dat met de volgende groeiopdracht de fietsstructuur als hoofdstructuur behouden blijft en de kwaliteiten als fietsstad in het oog wordt gehouden. De aanwezigen gaan daarin mee. Men is trots op ons Houten.