Fietsbrug A27 stap dichterbij

Ter gelegenheid van de behandeling van de begroting van het Infrastructuurfonds diende Tweede Kamerlid Duco Hoogland, samen met Kamerleden Hachchi en Van Tongeren, een motie in om een fietsbrug over de Lek op te nemen in het Tracébesluit A27 'Houten-Hooipolder'. Verder vraagt de motie een financiële bijdrage te leveren aan de realisatie van deze fietsbrug. De regering wordt verder verzocht hierover met de regio in gesprek te gaan en de Kamer over de uitkomsten hiervan voor het AO MIRT (Algemeen Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) voorjaar 2016 te informeren. De Tweede Kamer stemde 1 december in met de motie. Aangezien de autosnelweg A27 in de komende periode wordt verbreed en waterwegen vaak een grote barrière vormen voor fietsforensen, is dit voor de fietser een prachtig resultaat. De Tweede Kamer stemde ook voor een andere motie van Hoogland, waarin hij vraagt om 18,5 miljoen vrij te maken voor snelfietsroutes. Daarbij noemt hij expliciet de brug in de A27.

Korter

Jan Krijger, bestuurslid van de Fietsersbond Houten was als vertegenwoordiger van het UFO (Utrechts Fiets Overleg) aanwezig op de participatie-avond van Rijkswaterstaat op 20 maart jl. over de verbreding van de A27. Jan Krijger: "Tot mijn verbazing kwam in de presentaties nergens het woord fiets voor." Het UFO diende vervolgens een zeer gedegen pleitnota in voor het realiseren van de fietspaden langs de bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. De pleitnota geeft een uitgebreide opsomming van de voordelen van een fietspad langs de bruggen in de autosnelweg A27. Het eerste succes van deze actie is nu binnen. "Er moet nog heel veel gebeuren', aldus Jan Krijger, 'maar als het meezit hebben we in 2021 een fietsfeestje en fietsen we over het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek, via een 4 kilometer kortere route naar Vianen."(JvA)