• Tijdens het panelgesprek onder leiding van Jocko Rensen en Walter Amerika gaven deskundigen verdere toelichting op basis van vragen vanuit de zaal.

    Richard Thoolen
  • Peter Regtuijt gaf rondleidingen in de Slim Thuis Woning aan Het Rond in Houten.

    Richard Thoolen

Festival Gelukkig en gezond

HOUTEN Donderdag vond in Theater Aan de Slinger de eerste editie van het Festival Gelukkig en gezond plaats. Ongeveer 150 deelnemers lieten zich informeren en discussieerden mee over belangrijke gemeenschappelijke thema's uit het sociale en zorgdomein.

Het Festival Gelukkig en gezond in Utrecht! was een initiatief van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) dat onder voorzitterschap staat van wethouder Jocko Rensen (voorheen van Houten, nu van Montfoort). Rensen: ,, Als wethouder van Houten heb ik aan de basis gestaan van dit festival. Doel is om kennis in het sociaal domein te vergroten en te verspreiden zodat een ieder daar zo goed mogelijk op in kan spelen. Dat geldt voor betrokken inwoners, bestuurders en beleidsmakers die hier vertegenwoordigd zijn".

Richard Thoolen

OPENING Het festival werd geopend door wethouder Jana Smith-Visser. Daarna introduceerde dagvoorzitter Walter Amerika van U CREATE de eerste sprekers Carolien Plevier (GGDrU) en Hanneke Schreurs (Dienst Volksgezondheid) die een duo-presentatie hadden voorbereid.

METEN IS WETEN Er worden diverse kengetallen bijgehouden per provincie en per woonplaats om trends te onderkennen en in te kunnen spelen op toekomstige situaties. Bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd die men in Houten behaalt bedraagt momenteel 82,8 jaren, 1,5 jaar hoger dan het landelijke cijfer. Onderzoek toont aan dat niet alle gewonnen jaren in goede gezondheid worden geleefd. Een belangrijke indicator is de levensverwachting in goede gezondheid die voor de provincie op 56,6 jaar berekend is. Door de vergrijzing zullen er steeds meer mensen komen met chronische aandoeningen, dementie en psychische klachten. Enerzijds zal de gezondheidszorg hier op in moeten spelen, maar anderzijds zal de mantelzorg ook een steeds grotere rol moeten gaan spelen.

PRIORITEIT NIET HELDER De tweede spreker was prof. dr. Pieter Hooimeijer, Hoogleraar Demografie en Sociologie aan de Universiteit Utrecht. Hooimeijer ging in op de demografische ontwikkelingen en verschuivingen die onze regio te wachten staat. Ook Hooimeijer presenteerde een aantal kengetallen, maar dan meer op nationaal niveau om ze te kunnen vergelijken binnen Europa. Qua gezonde levensverwachting scoort Nederland bij voorbeeld minder goed en moeten we genoegen nemen men een bescheiden 22e plaats. De reden wordt direct duidelijk als men de troonrede goed beluisterd: prioriteit wordt gegeven aan het bruto nationaal product (BNP) en niet aan gezondheid en milieu. Economische winst weegt zwaarder dan gezondheidswinst. Belangrijke indicator in deze is de luchtkwaliteit die getoetst wordt door de concentratie stikstofdioxide en concentratie fijnstof te meten. Opmerkelijk is dat deze voor Houten iets hoger liggen dan het landelijk gemiddelde, ondanks het fietsvriendelijke beleid.

BIG DATA Derde spreker was prof. dr. Floortje Scheepers, Hoogleraar Innovatie in de GGZ / Hoofd afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Scheepers onderkent de belangrijke rol die de zogenaamde Big Data speelt om te komen tot op de persoon afgestemde behandelplannen. Als risico ziet zij echter dat deze Big Data in bezit zijn/komen van 5 organisaties die in het kort als GAFAM worden aangeduid: Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft. Scheepers voorziet dat deze bedrijven zich ook op de gezondheidsmarkt zullen begeven en deze dan veroveren. Een tweede eyeopener die Scheepers bood was het feit dat toenemende technologische mogelijkheden in de zorg niet automatisch voor minder stress zorgen. Als voorbeeld haalde zij de vervanging van het loodzware metalen strijkijzer aan door een lichtgewicht model. Nu het strijken zoveel gemakkelijker is geworden werd het mode om alles te gaan strijken en ervaarde men juist meer stress van de stapels strijkwerk. Technologie creëert weer nieuwe behoeftes.

CULTURELE CENTRA Tijdens het festival werd meermaals het belang van interactie tussen mensen genoemd als belangrijke voorwaarde voor gezondheid. Vanuit het publiek werd daarop de vraag gesteld: ,,Als ontmoeten zo belangrijk is voor onze gezondheid, waarom worden de ontmoetingsplekken zoals sociale culturele centra dan systematisch opgeheven?" Het panel gaf aan dat dit aan de politiek was, maar dat men ook de politici informeert over de bevindingen en ontwikkelingen.

THUIS WONING Mensen vinden het fijn om zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen, ook als zij gebreken beginnen te vertonen. Om mensen er van bewust te maken welke mogelijkheden er zijn ter ondersteuning is er op het Rond een huis ingericht waar de modernste snufjes gepresenteerd worden. Peter Regtuijt ontving deze dag tientallen mensen in deze Slim Thuis Woning, die overigens ook na het festival bezocht kan worden.

KRACHTFABRIEK Thema van kUS is: Samen Wijzer, voor een samenleving waar iedereen ertoe doet. Dit is ook het thema van de Krachtfabriek waar Bart, Ilonja en Wout rondleidingen verzorgden. Tientallen mensen hebben zich deze dag laten informeren over de werkwijze van de Krachtfabriek, die er op gericht is om mensen in hun kracht te zetten en te ondersteunen bij het vormgeven van hun eigen initiatieven. De Krachtfabriek is ook na het festival te bezoeken.