Fel debat over coalitie

HOUTEN De vergadering van de gemeenteraad op 12 juni kende enerzijds de blijheid over de benoeming van de nieuwe collegeleden. Daar tegenover het debat over het coalitieakkoord met over het algemeen waardering voor de inhoud. Over het proces echter haalt met name Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) fel uit naar de coalitie. "Ik ben werkelijk ontgoocheld. De raad is onjuist geïnformeerd", zo reageerde namens die partij Willem Zandbergen.

Martin Monkel

INHOUD De inhoudelijke behandeling van het coalitieakkoord levert weinig nieuwe inzichten op. De coalitiepartijen zijn uiteraard tevreden met het bereikte akkoord en de daarin opgenomen 'samenlevingsagenda'. "Oplossingen dichtbij zoeken en fors inzetten op meer woningen" (CDA), "Het akkoord straalt urgentie uit en dat is nodig" (GL), "Voldoende en aantoonbaar draagvlak voor windpark" (VVD) en "Streven naar een inclusieve samenleving" (CU) zijn enkele uitspraken van de coalitie. De oppositie is benieuwd welke keuzes de nieuwe coalitie gaat maken. "Gaat er daadwerkelijk iets veranderen?" (ITH), "De participatie gaat moeizaam en het akkoord is nog te onevenwichtig" (D66) en "Het akkoord is meer groen dan links, het gaat meer over vogels dan over mensen" (PvdA). "Word concreet en verwijs niet steeds naar het (komende) collegeprogramma" (SGP) en tot slot HA!: "Het akkoord moet meer zijn dan een samenvatting van de vier verkiezingsprogramma's". Na de zomer wordt de samenlevingsagenda ingevuld voor de toekomst van Houten.

PROCES De heer Zandbergen (ITH) is van mening dat bij de formatie de oppositie buitenspel is gezet. Hij citeert uit het akkoord de passage over het tweede windpark: "Aantoonbaar draagvlak onder direct omwonenden is daarbij voor ons erg belangrijk." Hij constateert dat deze tekst door ITH letterlijk is ingebracht bij de onderhandelingen en dat GL deze toen niet ver genoeg vond gaan. "Toen zette GL niet in op 'optimaal draaien' van de windmolens maar op 'maximaal', en het maatwerk moest van tafel. Dat zijn andere ambities over duurzaamheid dan wat ik nu teruglees." Volgens de heer Corporaal GL was er "spanning tussen wat er door ITH werd gezegd en wat te lezen was in hun programma". Volgens hem ontstond frustratie over nieuwe aanvullende eisen die door de andere partijen niet werden gesteund. Zandbergen: "Wij moesten van GL verklaren dat de maatwerkvoorschriften aangepast moesten worden." Mevrouw De Groot voelt zich aangesproken en zegt: "De eisen zoals de heer Zandbergen deze op tafel legt, zijn niet door GroenLinks ingebracht."

VERTROUWEN De verslagen van de coalitiebesprekingen zijn vertrouwelijk. Klaarblijkelijk leidt die inhoud nu tot onduidelijkheid, in ieder geval tussen ITH en GL. Feit is dat het bij communicatie niet alleen gaat over het verstaan van wat er gezegd wordt, maar ook het (wederzijds) begrijpen van de bedoeling. Het openbaar maken van die gespreksverslagen zal die duidelijkheid niet geven, omdat die geen uitsluitsel geeft over 'het begrijpen'. Het herstel van vertrouwen vraagt dus een andere inzet. De heer Corporaal geeft aan dat dit "democratie is en daar hoort verliezen bij". Je kan ook zeggen: dit is politiek en zo wordt het spel gespeeld. Nu en in de toekomst, ook in Houten.