Extra financiën voor Proeftuin ideeën

HOUTEN DuurzaamheidsFonds Houten heeft dit voorjaar de 'Groene Keus Extra'. Heeft u naar aanleiding van de Proeftuin Houten een idee voor een duurzaam project, vraag dan financiële ondersteuning van het DuurzaamheidsFonds Houten (DFHouten).

Tijdens de Proeftuin Houten hebben vele initiatieven zich gepresenteerd, waaronder ook projecten die verduurzaming in Houten bevorderen. Heeft u een duurzaam idee waarvoor u financiering nodig hebt? Meldt dit dan voor 19 maart 2016 via info@dfhouten.nl. U heeft vervolgens tot 1 mei om het idee uit te werken tot een concreet projectvoorstel. U kunt bij deze uitwerking hulp krijgen. Begin juni wordt bekend gemaakt welke projecten een gift van DFHouten krijgen. Heeft u meer tijd nodig? Dan kunt u uw initiatief aanmelden voor de jaarlijkse 'Groene Keus' in het najaar. Zie meer over de voorwaarden en criteria op: www.dfhouten.nl

DF HOUTEN Samen investeren in een duurzame toekomst binnen de gemeente Houten, dat is het doel van DFHouten. Het fonds stimuleert inwoners, instellingen en bedrijven binnen de gemeente om duurzame initiatieven aan te dragen. En ondersteunt hen met kennis, kunde en financiële bijdragen. Zodat het niet bij ideeën blijft en concrete plannen uitgevoerd kunnen worden. De stichting DuurzaamheidsFonds Houten wordt financieel gesteund door Windpark Houten (Uwind en Eneco) en de gemeente Houten. In 2015 zijn er eeeen aantal initiatieven gehonoreerd zoals: een warmtecamera voor het buurtinitiatief 'De Hoeven Energie', een digitale werkplaats van de Krachtfabriek voor het hoogwaardig hergebruiken van plastic met 3D printers en een bodemwarmte installatie bij het Wapen van Schalkwijk.