Excursie naar weidevogelbeheergebied 'De Kroon' op het Eiland van Schalkwijk

SCHALKWIJK Op zondagochtend 22 mei organiseert het bestuur van de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk een excursie naar 'De Kroon'.

De gemeente Houten heeft begin 2015 10 hectare land aangekocht ten behoeve van weidevogelbescherming. Vorig jaar is er voor het beheer een stichting opgericht en het terrein is verpacht aan een lokale boer die volgens afspraken die gunstig zijn voor de weidevogels het beheer uitvoert. Kom -vanaf de rand van het weiland- kijken naar weidevogels als grutto, kievit en tureluur. Daarnaast is er genoeg te vertellen over het beheer dat de Stichting op het weiland uitvoert samen met de boer: laat maaien, een kruidenrijke grasvegetatie en veel nattigheid in het vroege voorjaar.

Vertrek om 10.00 uur van af de Linielanding naar het weiland. Het is ongeveer 20 tot 30 minuten wandelen over de Kaaidijk, stevig schoeisel is gewenst!

De verzamellocatie is het parkeerterrein bij De Linielanding, adres: Waterliniedok 1, Nieuwegein. Het verzamelpunt is per auto en fiets bereikbaar.

Per auto: Het Streektransferium Linielanding is gevestigd langs de snelweg A27 bij afslag 28 - Nieuwegein.

http://www.utrechtyourway.nl/event/streektransferium-linielanding

Per fiets: Neem vanaf de Waalseweg in Tull en 't Waal de laatste weg rechtsaf richting de Linielanding. Dit is net vòòr de tunnel onder de A27 door.

Men verwacht rond 12.00 uur weer terug te zijn bij de Linielanding.

De excursie is bedoeld voor alle weidevogelvrijwilligers van Houten en voor inwoners uit Tull en 't Waal, Schalkwijk en Houten.

Aanmelden via stichtingeilandvanschalkwijk@gmail.com, men zal u informeren als de excursie door weersomstandigheden onverhoopt niet doorgaat.