• Liesbeth Dinnissen

Ervaringen delen in het Parkinson café

HOUTEN Wat is de ziekte van Parkinson? Ruim 55.000 Nederlanders hebben de ziekte van Parkinson. Er is een stijging te zien onder dertigers en veertigers. Genezing is nog niet mogelijk. De belangrijkste aanwijzingen voor de ziekte van Parkinson: stijve armen, benen of nek, onopzettelijk trillen van ledematen terwijl je rust, langzaam in beweging kunnen komen, slechte lichaamshouding en een verstoord evenwichtsgevoel. Op maandag 11 april is de jaarlijkse Wereld Parkinson Dag. De 73-jarige Piet Luijten vertelt over zijn leven met de ziekte van Parkinson, de doelen die hij zichzelf heeft gesteld en hoe hij de toekomst ziet.

"Pas sinds vier jaar weet ik dat ik de ziekte van Parkinson heb. Toen ik een bezoek bracht aan de huisarts voor een andere klacht, adviseerde hij me naar een neuroloog te gaan. De strakke spieren in mijn gezicht tijdens het gesprek vielen hem op. Zijn vermoeden van de ziekte van Parkinson werden door de neuroloog bevestigd. De eerste twee jaar waren de symptomen nog niet duidelijk zichtbaar. Toch hebben mijn vrouw en ik ons in die periode al voorbereid op de progressiviteit van de ziekte. En die kwam inderdaad geleidelijk aan. Bij de ziekte van Parkinson zijn er veel verschillende symptomen. Bij mij uit het zich vooral in de meest bekende, namelijk de stijve spieren en de bewegingstraagheid. Daarnaast heb ik last van mijn stembanden die snel vermoeid raken en waardoor ik zacht en langzaam praat.

Parkinsoncafé Samen met mijn vrouw bezoek ik het Parkinsoncafé in Nieuwegein. We vinden er herkenning. Er komen mensen uit de hele regio naar het café. Verder bezoek ik een keer per week de dagbehandeling die speciaal is opgericht voor Parkinson-cliënten. De dag bestaat uit fysieke krachtverbetering, maar ook uit gesprekken met elkaar. We bespreken tegen welke problemen we aanlopen en hoe we daarmee omgaan. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Want als je weet dat je een chronische ziekte hebt, maak je je ook zorgen over de toekomst. Wat staat me nog te wachten? Heb ik invloed om het ziekteproces enigszins te vertragen? Hoe kan mijn partner of familie mij daarin ondersteunen? Dat soort vragen. We hakken tenslotte allemaal met hetzelfde bijltje.

WANDELENHet is mijn doel om zo lang mogelijk te kunnen blijven wandelen. Ik woon sinds kort met mijn vrouw in Utrecht. We genieten daar enorm van, er is nog zoveel nieuws te ontdekken. Als de wandeling wat langer duurt, neem ik mijn rollator mee. De rollator en ik hebben een haat-liefde verhouding. Ik besef goed dat ik hem bij lange wandelingen nodig heb. Toch voelt het moeilijk om dat te erkennen. Maar het is nu eenmaal zo dat ik zonder de rollator geen mooie en langere wandelingen langs de prachtige grachten van Utrecht kan maken. En dat is juist wat ik nog heel lang wil blijven doen!"

MEER INFORMATIE Het eerstvolgende Parkinsoncafé vindt plaats op maandag 18 april om 14.30 uur (inloop om vanaf 14.00 uur) in ZorgSpectrum locatie Vreeswijk, Lekboulevard 10 in Nieuwegein. De toegang is gratis. Voor meer informatie over de Parkinson dagbehandeling of het Parkinsoncafé, kijk op www.zorgspectrum.nl/parkinson of telefonisch 030-6575045. Algemene informatie over de ziekte van Parkinson kunt u vinden op www.parkinson-vereniging.nl.