Enquête: Schoneveld heeft meerwaarde

John van Amerongen

HOUTEN "Het samen komen met andere leeftijdsgenoten. Om te voorkomen dat wij als ouderen vereenzamen. Zonder afhankelijk te zijn van anderen om daar heen te kunnen." "Open, positieve, moderne, dynamische uitstraling. Visitekaartje van positief actief en gezamenlijk Houten. Het is een huis voor de buurt. Licht, ruim en vrolijk met goeie koffie. Ontmoetingsplek, met kinderen op een korte afstand bereikbaar." Het zijn twee quotes uit het onderzoeksrapport over de maatschappelijke meerwaarde van Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld. Voor 91% van de invullers van de enquête voldoet Schoneveld als ontmoetingscentrum. Meer dan 1000 mensen vulden de vragen in.

Naar aanleiding van de situatie van het dak van Schoneveld, dat gebreken vertoont en voor 1,5 miljoen gerepareerd kan worden, denkt de gemeente na over alle opties. Slopen voor woningbouw is een optie. Er is een enquête onder inwoners van Houten gehouden naar het draagvlak voor de huidige functies van het gebouw. Het rapport is geschreven door Henk Smith, voormalig voorzitter van de bewoners-klankbordgroep van Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld, die betrokken was bij de ontwikkeling van het gebouw.

Circa 59% vindt de meerwaarde van Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld het ontmoeten met andere mensen. Circa 22% vindt de meerwaarde de centrale locatie in Houten Zuid. Circa 14% vindt de meerwaarde in de uitstraling van het gebouw. Circa 5% vindt Schoneveld geen meerwaarde hebben.

Verder werd ook onderzocht of er draagvlak is voor het idee om het gebouw te verduurzamen door zonnecellen op het dak te plaatsen. 51% heeft daar geen belangstelling voor. 21% vindt het wel een goed idee. Ook is er een inventarisatie gemaakt waaruit blijkt dat het gebouw veel gebruik wordt. Het rapport kunt u inzien via: www.vanhoutenenco.nl/rapport-schoneveld.

Op donderdag 25 januari van 19.30 tot 21.00 uur is er in Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld een informatieavond. De resultaten van de enquête staan deze avond centraal.