• Foto: O-gen

Energieneutrale Melkveehouderij

BUNNIK Op 27 oktober bezochten ruim 70 melkveehouders uit Utrecht de Avond van de Utrechtse Melkveehouderij in Bunnik. Bert van Donselaar (voorzitter LTO Utrecht) opende de avond waarin het thema Energieneutrale Melkveehouderij centraal stond. Verschillende sprekers vertelden vanuit hun expertise over energieneutraal werken. Aan het einde van de avond werden de drie voorbeeldbedrijven energieneutrale melkveehouderij door gedeputeerde Krol in het zonnetje gezet.gedeputeerde in het zonnetje gezet.

INNOVATIE EN SCHOON PRODUCEREN Gedeputeerde Krol schetste trefzeker de huidige situatie in de melkveehouderij. Bedrijven kampen met lage melkprijzen, onzekerheid over fosfaatrechten en problemen met het vinden van financiering. Hij sprak zijn waardering uit voor de groep die desondanks gekomen was om zich over energie neutrale melkveehouderij te informeren. "Wij verzinnen de prachtigste dingen. Wij zijn al eeuwen voorloper in het produceren van voedsel onder ingewikkelde omstandigheden en nu ook voorloper in productiemethoden met aandacht voor mens en milieu". Nu investeren in energieneutraal werken, levert volgens Krol niet alleen een kostenbesparing op. Het zorgt ook dat we in de wereld voorop blijven lopen op het gebied van innovatie en techniek. Bovendien sluit het aan bij de steeds kritischere wensen van de consument van morgen.

STAP VOOR STAP Greet Ruitenberg (Trajectleider Energieneutrale Melkveehouderij) presenteerde aansluitend de resultaten uit de energiescans van de zuivel. Ze vertelt: "De gegevens uit de energiescans tonen aan dat het kan." Er zijn al energieneutrale bedrijven in Nederland. Ze liet zien dat er hele grote verschillen zitten tussen bedrijven. Sommige bedrijven verbruiken, per 1.000 kg melk, drie maal zo veel elektriciteit als andere bedrijven. Veel mogelijkheden dus om energiebesparende maatregelen te nemen. "Energiebesparing vraagt even aandacht. Als je de juiste maatregelen hebt genomen ben je voor de eerste 5 tot 10 jaar klaar en kun je je aandacht weer op andere zaken richten".

JUMPSTART Naast besparen is het ook belangrijk om te kijken naar innovatieve manieren om energie op te wekken. Jan-Willem Straatsma (FrieslandCampina) vertelt over het project Jumpstart. Door 200 melkveehouders te verenigen in een coöperatie worden gunstige omstandigheden gecreëerd om monomestvergistingsinstallaties op bedrijven te plaatsen. Deze manier van energieopwekking is extra aantrekkelijk voor het milieu, omdat het de uitstoot van methaan aanzienlijk terugdringt. Straatsma roept melkveehouders op om op www.jumpstartua.nl<http://www.jumpstartua.nl> de zelftest toe doen. Met deze zelftest kunnen melkveehouders snel beoordelen of deelname aan Jumpstart interessant is voor het bedrijf.

SAMEN Pieter van der Grift (Vicevoorzitter Stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij) benadrukte dat het traject Energieneutrale Melkveehouderij een product is van samenwerking in de regio. Overheden, landbouworganisaties, zuivel en de Utrechtse Natuur en Milieufederatie hebben de handen ineen geslagen en zijn nu samen aan de slag.

VOORBEELDBEDRIJVEN Onder applaus werden tenslotte de drie voorbeeldbedrijven, de bedrijven van de families Peek, Veldhuizen en Oskam, gepresenteerd. Deze bedrijven vervullen een centrale rol in de uitvoering van het trajectplan Energieneutrale Melkveehouderij. Op deze bedrijven wordt zichtbaar gemaakt dat het kan, wat er voor nodig is en wat het oplevert. Op de bedrijven zijn tussenmeters geïnstalleerd die nauwkeurig in beeld brengen hoe hun energieverbruik er precies uitziet. De eerste meetresultaten zijn al binnen en laten verrassende energieslurpers zien. In overleg met onafhankelijke adviseurs wordt straks per voorbeeldbedrijf een plan opgesteld dat praktische maatregelen bevat om het verbruik van elektriciteit, gas en diesel te reduceren. Tegelijkertijd wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om duurzame elektriciteit op te wekken. Als de eerste resultaten zichtbaar worden zullen de voorbeeldbedrijven hun deuren open zetten om ook aan andere melkveehouders te laten zien welke stappen zij genomen hebben in hun streven naar een energieneutraal melkveebedrijf. Alle informatie komt ook op de LaMI website.

De avond werd georganiseerd door Programmabureau Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen in samenwerking met de FVVB, LTO Noord en Projecten LTO Noord. Zelf aan de slag met energiebesparing of duurzame energieopwekking? Verken de mogelijkheden op www.lami.nl/ENM<http://www.lami.nl/ENM>.