Energieke Meet&Match levert 124 matches op

ONVZ was gastheer deze middag. Al voor het evenement officieel begint, zijn de bezoekers met elkaar in gesprek. Doel is om te kijken of men iets voor elkaar kan betekenen. Na het openingswoord van voorzitter PMO Niels van Dongen, gaat iedereen aan de slag.

Het concept is even simpel als doeltreffend. Mensen zoeken elkaar op, vragen kort aan elkaar wat ze nodig hebben en vertellen wat ze kunnen bieden. Is er een klik, dan wordt er een matchformulier ingevuld en gaan beide partijen naar de scheepsbel. Met het luiden van de bel wordt de match bevestigd. En dat gebeurt in anderhalf uur tijd 124 keer! Geen record. Dat staat op 134 matches. Maar, wat niet is kan nog komen, stelt Niels van Dongen vast: 'We weten dat er na afloop van deze middag altijd nog partijen zijn die elkaar weten te vinden.'

De matches zijn heel divers; van het aanbieden van ruimtes tot het meelopen tijdens een (prokkel)stage, van het leveren van verf tot het aanleggen van een moestuin en van een rondleiding in de molen tot het maken van bloemcorsages.

Het Platform kijkt terug op een zeer geslaagde middag.

Een deel van de matches vinden plaats tijdens NLdoet, het jaarlijks vrijwilligersweekend dat in 2016 plaatsvindt op 11 en 12 maart. De overige matches vinden verspreid over het hele jaar plaats.