• Geert@CheeseWorks.nl
  • Duurzaamheidsfonds Houten

Een tweede leven voor papier: Green-Side

HOUTEN Het Duurzaamheidsfonds Houten hielp Leon Polman in 2018 om zijn bedrijfje te kunnen starten. Hij was 23 jaar en had zijn studie net afgerond. Eerder - hij was toen 18 - was hij enthousiast geworden van wat er in de Houtense Krachtfabriek gebeurde. Leon: "Zoveel mooie projecten waarbij uitgegaan wordt van wat iemand kan, dat vertrouwen, dat sprak me erg aan." De drive om nieuwe dingen te proberen en zorg om het milieu brachten hem verder op het spoor van wat Green-Side is geworden: een bedrijf waarbij enkelzijdig bedrukt papier opnieuw in omloop wordt gebracht.

door Mirjam Tielen

Leon: "Na het afstuderen ging ik alles opruimen, stapels papier, scripties enz. Verreweg het meeste papier was maar aan één kant bedrukt, eigenlijk zo zonde. Zou ik daar niets mee kunnen? Diezelfde dag ging ik met een stapeltje naar de printshop, waar ik A4 tot A5 liet snijden. Met een ringbandje en een kaft fabriceerde ik zo m'n eerste notitieboekje." Er kwamen enthousiaste reacties op dit eerste boekje en dat stimuleerde hem door te gaan. Inmiddels werkt hij 1 dag per week voor zijn bedrijf 'Green-side.

Storen mensen zich niet aan de bedrukte kant? Leon: "Daar was ik eerst ook bang voor, maar dat blijkt niet het geval; de klanten vinden het juist wel leuk en bovendien worden dergelijke boekjes meestal maar op één zijde beschreven."

Leon leerde tijdens zijn studie veel over sociaal ondernemen en daarmee kwam de koppeling van werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld. Zo'n groep werkt in Houten in het Oude Station. Voor hen kan het maken van de boekjes een zinvolle dagbesteding zijn en zo gebeurt het nu ook; vaak schrijven de makers hun naam voorin. Leon besteedt nog wel veel tijd aan ondersteuning van het productieproces en hij ziet dat de vraag naar boekjes groter is dan hij nu qua capaciteit aankan. Nadat zijn verhaal in de Trouw had gestaan, regende het aanvragen voor boekjes en drong zich de noodzaak van het aanleggen van voorraad op.

Leon: "In het begin vroeg ik me af hoe ik aan het papier zou kunnen komen en ik probeerde bedrijven te interesseren omdat daar vaak veel papier in omloop is. Maar dat lukte niet erg en dat snap ik ook wel. Bedrijven vonden het te spannend vanwege het risico van verspreiden van vertrouwelijke mededelingen, adresgegevens e.d. Het lukte wel bij vijf basisscholen. Daar blijft ook heel veel papier over, al is niet alles bruikbaar voor ons. Ze hebben een speciale doos voor Green-Side waar papier zonder nietjes, kleur en adresgegevens wordt verzameld. Zij controleren dus aan de voorkant op privacy en aan de achterkant wordt het door de makers nog eens gecontroleerd. Eens in de twee weken haal ik het met de fiets op en ga dan naar de printshop om het te snijden. Het Oude station verwerkt het vervolgens tot mooie boekjes."

Leon: "Duurzaamheidsfonds Houten (DfH) was heel belangrijk voor mij. Ik had zelf 1 machine gekocht voor 250,- en hoewel ik wel geloofde in mijn idee, durfde ik niet aan om zomaar meer te investeren. Dat kon met de gift van DfH wél."

Het idee is om overal dit soort bedrijfjes op te zetten, met lokale inzameling en productie. In Laren start binnenkort een tweede locatie en ook Reinaerde gaat in Houten bij de Weteringhoek aan de slag met de productie van notitieboekjes.