Eén minuut stilte in de raadzaal

Herdenking aanslagen Parijs

"Zojuist is, net als hier, in heel Europa een minuut stilte betracht ter gedachtenis aan de slachtoffers van de terreurdaden in Parijs. Europa is verenigd in afschuw en rouw. Vandaag zijn we bij elkaar om onze gevoelens te delen en ons medeleven te tonen."

"Het is heel begrijpelijk dat onze angst toeneemt. Dat we argwanend worden tegenover een steeds grotere toestroom uit het Midden-Oosten. Dat we gaan denken: 'zijn we nog wel veilig?'; 'is onze manier van leven nog wel veilig?' Wat moeten we met zoveel nietsontziende haat tegen het westen? Die blijkbaar niet alleen in ISIS gebied, maar ook midden in onze samenlevingen aanwezig is. Want het wordt steeds duidelijker dat de organisatie van deze aanslagen in belangrijke mate gewoon in Europa heeft plaatsgevonden."

"Inlichtingendiensten, politie, maar ook burgers moeten extra alert zijn. Geef het door als je afwijkende, verdachte zaken constateert. Aanslagen worden altijd voorbereid, komen ergens uit voort. Dat geldt voor iedereen, maar daar is zeker ook een belangrijke rol weggelegd voor de Islamitische gemeenschappen in ons land."

"Maar gisteren werd ik vooral ook getroffen door beelden van een aantal vrouwen in Parijs die in hun mooiste kleren, juist op deze dag, buiten een wandeling gingen maken. Als een statement."

"Die houding: 'wij staan voor onze manier van leven, wij kiezen daar positief voor, wij laten ons niet intimideren en door angst regeren', dat is een keus voor vrijheid en voor verdraagzaamheid. Weerbaarheid tegen terreur begint daar. Ons niet laten meezuigen in de door de terroristen beoogde spiraal van angst, haat en uitsluiting. Een samenleving die overtuigd kiest voor leven en vrede; die kiest voor liefde boven haat; die vastberaden staat vóór menselijkheid en recht. Die waarden ook verdedigt. Daar kan geen terreur tegen op." (JvA)