• Voorzitter Gijs van Kuik, wethouder Michiel van Liere en Mathieu Meijer Eneco

DuurzaamheidsFonds wil ook na 2018 door

HOUTEN Uit een evaluatierapport over de afgelopen vier jaar is gebleken dat het DuurzaamheidsFonds Houten bijdraagt aan het stimuleren van verduurzaming in de Houtense samenleving. In 2018 kan het fonds dan ook rekenen op reeds toegezegde steun van Eneco windpark Houten en de Gemeente Houten.

Stichting DuurzaamheidsFonds Houten (DFHouten) is opgericht in 2013 om inwoners, instellingen of bedrijven te stimuleren zelf te investeren in duurzaamheid. Het fonds financiert duurzame Houtense initiatieven die zonder ondersteuning moeilijk realiseerbaar zouden zijn. Het fonds heeft vele verschillende soorten projecten gesteund, zoals LED verlichting in Theater aan de Slinger en zonnepanelen bij sportpark de Meerpaal. Maar ook op het gebied van onderwijs en een groenere leefomgeving zijn initiatieven ondersteund.

RESULTATEN EVALUATIE De stichting heeft voor de twee sponsoren een evaluatierapport opgesteld. Deze evaluatie kijkt vooral of de stichting haar doelstellingen effectief behaalt. Daarvoor is alle informatie over ingediende en toegekende projecten gebruikt. Bovendien hebben alle ontvangers van een bijdrage hun mening kunnen geven via een enquête. Daarnaast hebben twee externe evaluatoren een frisse blik op DFHouten geworpen.

De conclusie is dat het fonds inderdaad initiatieven stimuleert die leiden tot verduurzaming van de Houtense samenleving. Aandachtspunt voor het komende jaar is het vinden van goede nieuwe innovatieve projecten van voldoende kwaliteit. Bij de bespreking van het rapport noemde wethouder van Michiel van Liere het fonds als een nieuwe manier van 'community building': "Naast de feitelijke verduurzaming in de projecten stimuleert het fonds ook de samenwerking tussen Houtenaren op dit gebied. Dat is een waardevolle extra." Mathieu Meijer van Eneco ziet dat DFHouten heeft bijgedragen aan een veranderende houding in de samenleving tegenover verduurzaming.

TOEKOMST In 2018 kan het fonds rekenen op de reeds toegekende steun van de beide sponsoren. Voor de periode na 2018 zal de gemeente Houten en Eneco nader bepalen of en in welke vorm het duurzaamheidsfonds wordt voortgezet. Het evaluatierapport levert waardevolle input hiervoor. Het volledige evaluatierapport is te downloaden van www.dfhouten.nl

DF HOUTEN De stichting DuurzaamheidsFonds Houten (DFHouten) is een initiatief van Windpark Houten (Uwind en Eneco) en de gemeente Houten. Het fonds stimuleert inwoners, instellingen en bedrijven binnen de gemeente Houten om duurzame initiatieven aan te dragen en ondersteunt hen met kennis, kunde en financiële bijdragen. Zo draagt het windpark via het fonds extra bij aan een duurzamer Houten. In 2014, 2015 en 2016 zijn een aantal projecten gesteund zoals: de aanschaf van een warmtecamera voor 'De Hoeven Energie', Solly voor scholen, DO!Challenge voor een duurzaamheidsmonitor en Klimaatsafari om samen met burgers en deskundigen in kaart te brengen wat klimaatverandering betekent voor hun directe leefomgeving.